І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї:
То одинокому мені
Здається — кращого немає
Нічого в Бога, як Дніпро
Та наша славная країна...
Аж бачу, там тілько добро,
Де нас нема. В лиху годину
Якось недавно довелось
Мені заїхать в Україну,
У те найкращеє село...
У те, де мати повивала
Мене малого і вночі
На свічку Богу заробляла;
Поклони тяжкії б’ючи...

...

А як не бачиш того лиха,
То скрізь здається любо, тихо,
І на Україні добро.
Меж горами старий Дніпро,
Неначе в молоці дитина,
Красується, любується
На всю Україну.
А понад ним зеленіють
Широкії села,
А у селах у веселих
І люде веселі.
Воно б, може, так і сталось,
Якби не осталось
Сліду панського в Украйні.
Протокол № 43 засідання Політбюро ЦК РКП від 11 січня 1923 р.
...
7. Про українську інтелігенцію
(т. Уншліхт)
а) Прийняти пропозицію т. Уншліхта про заміну українцям вислання закордон висланням у віддалені пункти РРФСР з тим, щоб перелiк був попередньо переглянутий комісією у складі т.т. Каменєва, Курського і Уншліхта.
б) Запропонувати ГПУ посилити нагляд за особами ліберальних професій і своєчасно вживати заходів до знешкодження ворогів радянської влади.
8. ...

http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=61300

Маючи загальне уявлення про голод у Поволжі у 1921-1922 р. якось не замислювався над тим, якi були економiчнi обстанови в той час в Україні. Тому дуже несподіваною для мене виявилася стаття з журналу "Нова Україна" за 1922 рік.
Можливо, когось вона також зацікавить. Текст статті подається вiдповiдно до оригіналу.


"ГОЛОДНА" ПОЛІТИКА НА ВКРАЇНІ.

"Голод в Россії, голод на Поволжі" - не сходить з сторінок неукраїнської преси. Він являється центром уваги і тих організацій, які відають справою допомоги голодним. Про Україну ледве чути. Між тим положення на Вкраїні страшнійше, ніж на Поволжжї.

Щоби в цім переконатись, досить взяти совітську пресу на Україні за останні місяці, особливо спеціяльну, про голод. Перед нами лежить "Бюлетень Центр. Комитета помощи голодающим при В.У.Ц.И.К.", за грудень-січень (Харків, 1922). Тут ви маєте діло з документальними матеріялами про положення на Україні. Що ж ці матеріяли кажуть?


А. Радченко. "ГОЛОДНА" ПОЛІТИКА НА ВКРАЇНІ.  )

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 03:28 am
Powered by Dreamwidth Studios