2017-06-20 09:13 pm

Перелік розсекречених у 2010-2016 р.р. справ Держархіву РФ, які датовані 1939-1945 р.р.

Кілька років тому Росархів створив сайт "Бази даних розсекречених справ та документів федеральних державних архівів", де можна подивитися назви та реквізити тих чи інших справ та документів Держархіву РФ, що пройшли стадію розсекречення. На жаль, цей сайт не надає можливості отримати більш-менш цілісну картину щодо усього масиву даних, тому що при наявності на даний момент близько 100.000 записів для розсекречених справ і більше 10.000 записів для розсекречених документів у базі даних користувач отримав можливість продивитися тільки 5 (п'ять) записів на одній сторінці. Зрозуміло, що на перегляд більше аніж 18.000 сторінок мало хто зможе виділити достатньо часу, хоча там є можливість знайти багато цікавого і навіть незвичного (наприклад, справа "Про забезпечення партії польових магнітофонів, яка виготовляється, металізованою стрічкою" від 20-28 серпня 1942 р.).

Тому, на мою думку, тим, хто потребує загальної картини відносно розсекречених справ і документів Державного Архіву РФ, датованих 1939-1945 роками, буде цікаво подивитися на ці ж справи та документи, подані у дещо іншому вигляді...

Читати далі... )
2017-06-07 09:18 pm
Entry tags:

До питання - Беларусь чи Белоруссія?

За останні кілька років поміж білорусами та росіянами неодноразово виникали сутички з питання "Как правильно писать - Белорусь или Белоруссия?". При цьому найважливішим аргументом для росіян була "исконность" другого варіанту. Для прикладу візьмемо статтю "Именование белорусского государства на русском языке" з російської Вікіпедії:

"В 2001 году был издан учебник для вузов «Русский язык и культура речи» под редакцией доктора филологических наук В. И. Максимова, в котором говорилось, что произношение и написание наименования белорусского государства как «Беларуси» является чуждым для русского языка...
...По мнению [доктора филологических наук, заведующего кафедрой исторического языкознания Омского государственного университета] Осипова, претензии такого рода не имеют ни лингвистической, ни юридической почвы, а политические деятели в данном случае посягают на синонимические ряды, сложившиеся в русском языке, что вряд ли можно считать правомерными полномочиями или необходимостью для политиков."

Цікаво, що б сказали ці науковці про сформовані в російській мові норми, побачивши наведену нижче червоноармійську газету Західного фронту "Красноармейская правда" від 29 вересня 1943 року?

ЦАМО РФ, фонд 1355, опис 1, справа 2, арк. 36
2017-03-21 11:54 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (закінчення)

П'ята та остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-20 09:12 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (продовження)

Четверта частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-19 10:01 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (продовження)

Третя частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-18 09:27 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (продовження)

Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-17 11:27 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (початок)

Публікацію переліку наказів НКО СРСР за 1941 рік, що не мали грифу таємності та були надрукованні у типографіях, з Алфавітно-предметного покажчика наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а) закінчено. Подальші уточнення цього переліку будуть проводитися з часом за умови знаходження інших джерел.

Наразі починається публікація першої частини переліку наказів НКО (124 наказів із 522; невелике зауваження - наказ № 057 чомусь відсутній у покажчику - В.Т.) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-17 01:01 am

Деталізація переліку негрифованих наказів НКО за 1941 р. (закінчення)

Третя і остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
2017-03-14 10:40 pm

Деталізація переліку негрифованих наказів НКО за 1941 р. (продовження)

Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
2017-03-13 09:25 pm

Деталізація переліку негрифованих наказів НКО за 1941 р.

Деякий час тому натрапив на Алфавітно-предметний покажчик наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а). На жаль, до нього ввійшли тільки накази з грифом "Таємно" та негрифовані накази. Та й то не всі, а лише ті, що були віддруковані у типографіях. Накази з поміткою "Цілком таємно" у документі не надаються.
Покажчик не містить данних щодо датування наказів, проте, попри все, у нас є тепер можливість дещо деталізувати Перелік наказів НКО за 1941 р., який свого часу мені вдалося скомпонувати із різних джерел (див. Накази НКО за 1941 р.), базуючись на збірниках "ПРИКАЗЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР 1937-21.06.1941 гг."

Нижче наведена перша частина переліку наказів НКО (125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
2016-12-31 12:51 am

(no subject)

Переглядаючи збірник документів "Papers and Minutes of Meetings of Principal World War II Allied Military Conferences, 1941-1945" натрапив на такий запис від 12 грудня 1941 року:

"12. Russian situation. -
It was stated that it is not practicable at this time for Russia to begin operations in the Far East, as it might jeopardize her efforts in the west, and that Stalin should not be urged. The Prime Minister had quoted Stalin as saying that Russia was not ready to enter the war in the Far East now, but perhaps would be able do so in the spring."

"12. Російська ситуація. -
Було відзначено, що практично неможливо в цей час для Росії розпочати операції на Далекому Сході, тому що це може поставити під загрозу її зусилля на заході, і що не слід закликати Сталіна до цього. Прем'єр-міністр (Вінстон Черчилль - tash_v) процитував Сталіна, який сказав, що Росія не готова зараз вступити у війну на Далекому Сході, але, можливо, була б в змозі зробити це навесні."

Цікаво. "Другий фронт" у виконанні Сталіна? Ніколи не зустрічав у радянській літературі згадок про таке. Потрібно буде знайти і переглянути матеріали співбесід Сталіна з представниками Заходу на період до першої декади грудня 1941 року.