[personal profile] tash_v
У минулому році на сайті Росархіву "Документи радянської епохи" були викладені документи Раднаркому СРСР за період з 22 червня 1941 року до 9 травня 1945 року. На жаль, у цю базу даних ввійшли тільки нетаємні документи фонду Р-5446. Деяку частину документів з грифом "Таємно" все розсекретили, але попри зобов'язання очільників архіву викласти ці документи на тому ж сайті у 2016 році це не було зроблено.
Нижче я навів перелік документів РНК СРСР за 22.06.1941-30.06.1941 з цього сайту і доповнив його деякими документами, що знайшов у Інтернеті. Їх я позначив червоним кольором. Кожен документ з переліку має вказівку на джерело, де він знаходиться.
Мені видалось цікавим наочно побачити, наскільки відрізняються документи сайту "Документи радянської епохи" від тих, що залишилися поза увагою працівників Росархіву. Можливо, це зацікавить і вас...(23.06.1941, № 1724-733сс). Про Ставку Головного Командування збройних сил Союзу РСР. (Л.Е. Решін, Л.А. Безименський, В.К. Віноградов. "1941-й рік. Книга друга")
(23.06.1941, № 1728-737с). Про Комісію зі звільнення і відстрочень від призову за мобілізацією. ("Бюлетень розсекречених документів федеральних державних архівів. Випуск 5")
(23.06.1941, № 1734-743сс). Про введення в дію мобілізаційного плану з боєприпасів. (Л.Е. Решін, Л.А. Безименський, В.К. Віноградов. "1941-й рік. Книга друга")
(24.06.1941, № 1736-745сс). Про розбронювання матеріалів та устаткування з мобрезерву Наркомзв'язку на відновлення зв'язку військово-оперативних вузлів на ТВД для радіостанцій і додаткових установок. (К. Ціпленков, "Таємниця двох постанов")
(24.06.1941, № 1737). Про виділення борошна та кукурудзи для УРСР. (Сайт Росархіву)
(24.06.1941, № 1738-746сс). Про заходи щодо боротьби з парашутними десантами та диверсантами противника у прифронтовій смузі. (С. Ткаченко. "Морські десанти в Крим. Авіаційне забезпечення дій радянських військ. 1941-1942")
(24.06.1941, № 1739-747сс). Про Радянське Інформаційне Бюро. (К. Ціпленков, "Таємниця двох постанов")
(24.06.1941, № 1740-748сс). Про утворення Ради з евакуації. (М.І. Пузевич "Евакуація промислових підприємств на початковому етапі Великої Вітчизняної війни")
(24.06.1941, № 1742-750сс). Про збільшення випуску вантажних автомобілів та організацію виробництва автомобілів з передньої провідною віссю (всюдиходів). (К. Ціпленков, "Таємниця двох постанов")
(24.06.1941, № 1760). Про затвердження заступника Народного Комісара Державного Контролю СРСР т. Ковальова І.В. головним контролером Народного Комісаріату Державного Контролю СРСР по Народному Комісаріату Шляхів Сполучення. (Сайт Росархіву)
(25.06.1941, № 1743-751сс). Про прийняття на озброєння Червоної Армії 25 мм автоматичної зенітної гармати. ("Бюлетень розсекречених документів федеральних державних архівів. Випуск 5")
(25.06.1941, № 1744). Про конференцію Тсоавіахіму. (Сайт Росархіву)
(25.06.1941, № 1747-754сс). Про прийняття на озброєння Червоної Армії і про організацію виробництва 25 мм осколково-запально-трасуючого снаряда до 25 мм зенітної автоматичної гармати. ("Бюлетень розсекречених документів федеральних державних архівів. Випуск 5")
(25.06.1941, № 1749-756сс). Про збільшення випуску танків КВ, Т-34, Т-50, арттягачів та танкових дизелів у III та IV кварталах 1941 р. ("Бюлетень розсекречених документів федеральних державних архівів. Випуск 5")
(25.06.1941, № 1750). Про здачу населенням радіо-приймальних і передавальних пристроїв. (Сайт Росархіву)
(25.06.1941, № 1753-759сс). Про видачу особовому складу Червоної Армії додаткових видів забезпечення. ("Бюлетень розсекречених документів федеральних державних архівів. Випуск 5")
(25.06.1941, № 1756-762сс). Про начальників охорони військового тилу. ("Бюлетень розсекречених документів федеральних державних архівів. Випуск 5")
(25.06.1941, № 1759). Про день відпочинку на території Азербайджанської РСР. (Сайт Росархіву)
(25.06.1941, № 1782-790с). Про норми на харчі для військовополонених. ("Бюлетень розсекречених документів федеральних державних архівів. Випуск 5")
(26.06.1941, № 1762). Про призначення т. Лібіна Я. С. першим заступником начальника Головного Управління Гідрометеорологічної служби при Раднаркомі СРСР. (Сайт Росархіву)
(27.06.1941, № 1699). Про зняття т. Крівелєва В.Я. з роботи Заступника Голови Всесоюзного Комітету з Радіофікації і Радіомовлення при Раднаркомі СРСР. (Сайт Росархіву)
(30.06.1941, № 1779). Про видачу особовому складу Військово-Морського Флоту СРСР додаткових видів забезпечення. (Сайт Росархіву)
(30.06.1941, № 1780). Про створення при Бюро РНК Комітету з розподілу робочої сили. (Сайт Росархіву)
(30.06.1941, № 1786). Про заступників Народного Комісара Шляхів Сполучення. (Сайт Росархіву)
(30.06.1941, № 1789). Про призначення т. Кабанова І.Г. першим Заступником Народного комісара Електропромисловості. (Сайт Росархіву)
(30.06.1941, № 1790). Про призначення т. Єрохіна М. М. Заступником Народного Комісара Вугільної Промисловості. (Сайт Росархіву)


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 171819 2021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:08 am
Powered by Dreamwidth Studios