[personal profile] tash_v
За останні кілька років поміж білорусами та росіянами неодноразово виникали сутички з питання "Как правильно писать - Белорусь или Белоруссия?". При цьому найважливішим аргументом для росіян була "исконность" другого варіанту. Для прикладу візьмемо статтю "Именование белорусского государства на русском языке" з російської Вікіпедії:

"В 2001 году был издан учебник для вузов «Русский язык и культура речи» под редакцией доктора филологических наук В. И. Максимова, в котором говорилось, что произношение и написание наименования белорусского государства как «Беларуси» является чуждым для русского языка...
...По мнению [доктора филологических наук, заведующего кафедрой исторического языкознания Омского государственного университета] Осипова, претензии такого рода не имеют ни лингвистической, ни юридической почвы, а политические деятели в данном случае посягают на синонимические ряды, сложившиеся в русском языке, что вряд ли можно считать правомерными полномочиями или необходимостью для политиков."

Цікаво, що б сказали ці науковці про сформовані в російській мові норми, побачивши наведену нижче червоноармійську газету Західного фронту "Красноармейская правда" від 29 вересня 1943 року?

ЦАМО РФ, фонд 1355, опис 1, справа 2, арк. 36

Date: 2017-06-08 05:29 am (UTC)
germes21: (Default)
From: [personal profile] germes21
Я гадаю, що питання Беларусь чи Белоруссія чи на/в Україну немає жодного стосунку до лінгвістики. Це політика у чистому вигляді і нічого іншого. Це просто ще один засіб показати, що ніяких незалежних країн постсовку немає. Це тимчасове явище, і там навіть власну назву обрати без рассіянців не можуть

Date: 2017-06-08 09:09 am (UTC)
germes21: (Default)
From: [personal profile] germes21
Погано не те, що не вдалося знайти відсічі. Як мені відомо (хоч можу і помилятися) і спроб якихось активних не було. Бо расіянськая пропаганда тупа, нахабна і вкрай малоефективна. І якщо вона працює, то з контрмірами все зовсім сумно.

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 03:33 am
Powered by Dreamwidth Studios