[personal profile] tash_v
Публікацію переліку наказів НКО СРСР за 1941 рік, що не мали грифу таємності та були надрукованні у типографіях, з Алфавітно-предметного покажчика наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а) закінчено. Подальші уточнення цього переліку будуть проводитися з часом за умови знаходження інших джерел.

Наразі починається публікація першої частини переліку наказів НКО (124 наказів із 522; невелике зауваження - наказ № 057 чомусь відсутній у покажчику - В.Т.) з грифом "Таємно":(№ 01). Накладення стягнень за неприпустиме ставлення до забезпечення взуттям червоноармійців 147 сп 53 сд.
(№ 02). Про катастрофу літака ДБ-3 в 10 ДБП 33 авіаційної дивізії і про відсторонення від посади командира дивізії полковника Лісова.
(№ 03). Про зниження в військовому званні і посаді командира 26 ІАП майора Работкіна Н. П.
(№ 04). Про віддання під суд Військового трибуналу командира 266 авіабази військінженера 1 рангу Безлюдова Б. І. за недисциплінованість, пияцтво і побутове розкладання.
(№ 05). Про результати інспектування ленінградських артилерійських училищ. Накладення стягнень. З оголошенням догани начальникам Ленінгр. Арт-техніч. і 3 Ленінгр. артил. училищ за недостатнє керівництво.
(№ 06). Про створення короткострокових курсів з перепідготовки політпрацівників для частин авіації при Харківському військовому авіаційному училищі.
(№ 07). Про результати перевірки артилерійських складів ЗапОВО і ЛВО. Накладення стягнень.
(№ 08). Про повідомлення особливим відділам НКВС про випадки дезертирства.
(№ 09). Про результати інспектування чергових батарей 2 корпусу ППО.
(№ 010/19). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 011). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 012). Про результати перевірки зберігання та обліку трофейної зброї на арт. базі № 64 КОВО.
(№ 013). Про результати інспектування артилерійських складів ЗабВО і ДВФронту. Оголошення подяки за досягнення в справі керівництва арт. складами. Накладення стягнень на винних у поганому стані арт. складів.
(№ 014). Про боротьбу з пожежами.
(№ 015). Про створення в деяких округах відділів військово-навчальних закладів ВПС і в ЛВО, УрВО, СибВО, ДВФ, ЗабВО і ЗакВО управлінь ВПС.
(№ 016). Про переведення штабу ВПС Червоної Армії на новий штат.
(№ 017). Про нагородження кращих полків ВПС Червоної Армії перехідними призами.
(№ 018). Про віддання під суд військового трибуналу війскветлікаря 2 рангу Анікіна П. І., війскветлікаря 3 рангу Кіндеева Г. І. та війскветлікаря 2 рангу Овечкіна І. В. за систематичне пияцтво і самовільні відлучки.
(№ 019/8/27). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 020). Про організацію видання газет повітряно-десантних бригад і про припинення видання газети курсів удосконалення штабних командирів.
(№ 021). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. (№ 30с / 021).
(№ 022). Про обмороження в частинах округів при проведенні навчальних маршів.
(№ 023). Про зарахування в кадри Червоної Армії мобілізованного начскладу запасу.
(№ 024). Про підвищення якості хімічної підготовки слухачів військових академій, курсів удосконалення, курсантів військових училищ та шкіл молодшого командного складу.
(№ 025). Про встановлення окладів змісту трьом слухачам Академії Генерального штабу Червоної Армії.
(№ 026). Про реорганізацію Військової електротехнічної академії імені С. М. Будьонного в Військову електротехнічну академію зв'язку імені С. М. Будьонного.
(№ 027). Про виключення зі штату Головного управління ВПС Червоної Армії групи контролю.
(№ 028). Про результати перевірки зберігання майна на складах НКО, проведенної Народним комісаріатом Державного Контролю СРСР.
(№ 029). Про результати перевірки паливно-мастильних матеріалів у військових частинах і складах Західного особливого військового округу Наркоматом Державного Контролю СРСР. Накладення стягнення на винних у порушенні порядку обліку, зберігання і витрачання ПММ.
(№ 030). З оголошенням Положення про Н3 паливно-мастильних матеріалів для військових частин і установ Червоної Армії.
(№ 031). Про введення на озброєння Червоної Армії танкової радіостанції типу «10-Р» і радіостанції батальйонної мережі типу "4-Р".
(№ 032). Про введення на озброєння Червоної Армії звуковіщальної станції "МГУ-39".
(№ 033). Про введення на озброєння Червоної Армії герметизованого телефонного апарату "ТАГ-М".
(№ 034). Про введення на озброєння Червоної Армії станції підслуховування телефонних переговорів.
(№ 035). Про порядок обслуговування гідрометеорологічною службою Союзу РСР Наркомату Оборони, НКВМФ і НКВД СРСР у мирний час.
(№ 036). Про організацію в деяких округах ремонтних баз ГАБТУ Червоної Армії.
(№ 037). Про введення в штат генерал-інспектора піхоти Червоної Армії першого заступника генерал-інспектора.
(№ 038). Про виключення зі штату Управління САО двох посад.
(№ 039 / 53с). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 040). Про проведення практичного відпрацювання завантажень літаків для повітряного транспортування людей, вантажів, озброєння і боєприпасів.
(№ 041). Про грубе порушення наказу НКО 1940 р. № 0362 в Борисоглібській авіаційній школі імені Чкалова. Накладення стягнення за грубе порушення наказу НКО 1940 р. № 0362 в Борисоглібській авіаціоцной школі імені Чкалова.
(№ 042). Про стан фінансового господарства в центральних управліннях НКО. Звільнення бригінтенд. Чернікеєва з посади начальника фінансового відділу Упр. прод. постач. Червоної Армії, як такого, що не впорався з роботою. (п. 3): Заборона відпустки платного палива до повної оплати його.
(№ 043). Про катастрофах і аваріях в 1 авіаполку 4 АБ СибВО. Оголошення догани командувачу ВПС округу генерал-майору Погребову Б. А. Про практичне навчання командного складу фізики і метеорології. Про додаткове включення 30 годин на вивчення метеорології в програму наземної підготовки ВПС.
(№ 044). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 045). Про поширення наказу НКО 1940 р № 0362 на льотно-технічний склад академій ВПС, шкіл штурманів і курсів удосконалення.
(№ 046/099). Про розформування Управління морського коменданта м. Ленінграда і передачу його обов'язків військовому комендантові.
(№ 047). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 048). Про встановлення річних свят військовим авіаційним школам ВВС Червоної Армії.
(№ 049). Про перейменування військових авіаційних шкіл і училищ ВПС і переведення їх на нові штати.
(№ 050). Про організацію при Військово-політичн. училищі ДВФронту курсів з військової підготовки і перепідготовки керівних працівників партійних комітетів.
(№ 051). Про порядок комплектування Вищої спеціальної школи Генерального штабу Червоної Армії.
(№ 052). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 053). З оголошенням Положення по влаштуванню загороджень на залізницях.
(№ 054). Про включення до штату Генерального штабу зам. нач. Генерального штабу з оперативних питань.
(№ 055). Про передачу інструкторського складу армії МНР у розпорядження Військової ради 3абВО.
(№ 056). Про введення в дію: 1) Положення про зам. комвійсками округу по ППО і 2) Положення про командуючого районом ППО.
...
(№ 058). З оголошенням тарифного переліку по 3 управління НКО.
(№ 059). Про результати перевірки розгортання бойової підготовки артилерії в 1940/41 навчальному році.
(№ 060). Про реорганізацію Вольського піхотного і Борисівського кавалер. училищ в танкові училища.
(№ 061). Про спрощення і здешевлення будівництва центральних і окружних складів.
(№ 062). Про введення в дію Інструкції по взаємодії засобів при ППО пунктів території країни.
(№ 063). Про недоліки в топографічній підготовці військ і викладанні військової топографії в ВН3 Червоної Армії.
(№ 064). З оголошенням Інструкції по мобілізаційно-фінансовій роботі в Червоній Армії.
(№ 065). Про підготовку всіх родів військ з радіосправи.
(№ 066). Про реорганізацію курсів начскладу запасу.
(№ 067). Про відсторонення від посади і звільнення в запас редактора газети ЗапОВО "Червоноармійська правда" полкового комісара Носова М. А.
(№ 068). Про введення на постачання Червоної Армії пароформалінової дезінфекційної камери "АПК" (кол. "І-24") на автошасі ГАЗ-2А і ГАЗ-3А.
(№ 069). Про зниження в військових званнях відповідальних чергових по польотах Центрального аеродрому ім. Фрунзе за незаконне отримання грошей з заводів.
(№ 070). Про проведення чергових випусків курсантів з сухопутних військових училищ в 1941 році.
(№ 071). Про результати обстеження арт. складів 3акВО. Оголошення подяки за хороший стан обліку боєприпасів на артскладах. Накладення стягнення на винних артскладів за грубе порушення вимог з техніки безпеки і жахливе утримання боєприпасів.
(№ 072). Про встановлення норм річноі експлуатаціі та введення лімітних книжок для легкових транспортних машин автобаз НКО, ГУ ВПС Червоної Армії і Розвідувального управління Генерального штабу Червоної Армії.
(№ 073). Про встановлення норм річноі експлуатаціі та введення лімітних книжок для легкових і транспортних автомашин.
(№ 074). Про випадки отруєння водіїв машин відпрацьованими газами.
(№ 075). Про випадки прийому некондиційних капсулів і недостатньо енергійної боротьби старших військпредів за технологічну дисципліну на заводах. Про пониження в посаді старших військпредів Вронського Г. Г. та Шелунцова К. І. за прийом некондиційних капсулів і недостатньо енергійну боротьбу за технологічну дисципліну на заводах.
(№ 076). Про введення на постачання частин радіоразвідки Червоної Армії пеленгаторних радіостанцій типу 55-ПК-ЗА.
(№ 077). Про результати перевірки видачі льотного харчування і стану продовольчого постачання в авіачастинах. Накладення стягнень на неправильне витрачання льотного харчування.
(№ 078). Про оклади утримання льотчикам окремого 212 ДБ полку.
(№ 079). Про сформування при Науково-випробувальн. полігоні авіаційного озброєння дослідної авіаційної ескадрильї.
(№ 080). Про встановлення системи підготовки у ВНЗ ВПС, порядку їх комплектування і поліпшенні якості підготовки.
(№ 081). Про призначення комісій для прийому від Головного управління цивільного повітряного флоту Харківського технічного училища і Ленінградського інституту інженерів ЦПФ.
(№ 082). Про накладення Економ. Радою при РНК СРСР стягнення на начальника Управл. речового постачання Драчева.
(№ 083). Про звільнення з Червоної Армії нач. штабу 28 ск майора Пенчевського А. П. за демонстративну відмову від чергового військового звання.
(№ 084). Про результати перевірки утримання автопарку і обліку запасних частин в військових частинах і на складах ЗабВО і ДВФронту. Накладення стягнень на винуватців в поганому утриманні автопарку та облік запасних частин в військових частинах і на складах ЗабВО і ДВФронту.
(№ 085). З оголошенням Положення про непорушному запасі топографічних карт і постачанні ними частин Червоної Армії у воєнний час.
(№ 086). Про виключення зі штатів стрілецьких, танкових і арт. полків моторизованих дивізій заступників командирів батальйонів, дивізіонів по політ. частини.
(№ 087). Про звільнення з Червоної Армії військінженера 2 рангу Леонова М. І. за пияцтво, симуляцію і халатне ставлення до служби.
(№ 088). Про притягнення до судової відповідальності інтенданта 1 рангу Харінського А. В. за систематичне пияцтво і дезертирство.
(№ 089). Про доповнення штату Голов. упр. політ. пропаганди Червоної Армії в ПрибОВО, ЛВО, ЗапОВО, КОВО і 1 КА відділеннями по парт.-політ. роботі в укріплених районах.
(№ 090). Про надзвичайні події в артилерійських училищах.
(№ 091). Про введення до штату 3-го управління НКО відділу політпропаганди.
(№ 092). Про результати перевірки Центрального інженерного складу № 84.
(№ 093/63с). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 094). Про накладення дисциплінарного стягнення на бригветлікаря Барковського та зниженні на посаді військветлікаря 2 рангу Псарьова.
(№ 095). Настанова з мобілізаційної роботи органів місцевого військового управління.
(№ 096). Про залучення залізничних військ Червоної Армії на будівництво нових залізниць.
(№ 097). Про реорганізацію стрілецько-кулеметних училищ в піхотні, стрілецько-мінометних - в училища зенітної артилерії і Лепельського стрілецько-мінометного училища - в мінoметне училище.
(№ 098). З оголошенням штатної чисельності слухачів заочних факультетів військових академій.
(№ 099). Про проведення у військових частинах ремонту радіоозброєння.
(№ 0100). Про підготовку повітряного параду 1 травня у м. Москві.
(№ 0101). Про введення на озброєння Червоної Армії розбірних мостів і гірських човнів.
(№ 0102). Про скасування ряду наказів НКО з бойової підготовки ВПС.
(№ 0103). Про пониження в посаді ст. військпреда ГАУ військінженера 2 рангу Крестьянінова Г. Ф. за незабезпечення належної якості продукції.
(№ 0104). Про сформування відділів політпропаганди спец. частин Ризького і Каунаського гарнізонів.
(№ 0105). Про заміну вільнонайманого кіно-радіотехніка на військовослужбовця кинотехника в корпусних арт. полках і полепх АРГК ДВФ і 3абВО.
(№ 0106). Про результати перевірки стану озброєння у військах СКВО і САВО. Про зняття полковника Михалева з посади начальника 123 кап за жахливий стан озброєння.
(№ 0107). Про результати перевірки технічного стану озброєння і визискування його в 3 дивізії ППО КОВО.
(№ 0108). Про введення на озброєння однометрового зенітного стереодальномера.
(№ 0109). З оголошенням догани генерал-майору Волкотрубенко І. І., полковнику Масалкіну А. Г. та майору Малахову Ф. М. за недбале ставлення до своїх обов'язків.
(№ 0110). Про передачу окремих мінометних батальйонів РГК з Управл. хімічного захисту Червоної Армії в підпорядкування начальника Головн. артилерійського управління Червоної Армії.
(№ 0111). З оголошенням пост. РНК СРСР про незаконний вивіз генерал-полковником Локтіоновим в Москву меблів і посуду з займаної ним квартири в Ризі.
(№ 0112). Про стан зберігання й експлуатації парашутно-десантного майна в частинах Червоної Армії.
(№ 0113). Про розподіл обов'язків між заступниками Народного Комісара Оборони.
(№ 0114). Про призначення комісії для розробки проекту системи озброєння зенітної артилерії і табелів арт. озброєння.
(№ 0115). Про результати перевірки обліку і стану особових справ начскладу в частинах ППО 3акВО. Накладення стягнень за порушення наказів НКО про ведення обліку і за жахливий стан особистих справ начскладу в частинах ППО 3акВО.
(№ 0116). Про авіаційне забезпечення спеціально-парашутної підготовки повітряно-десантних бригад.
(№ 0117). Про проведення удосконалення штабних командирів на курсах "Постріл". Про розформування курсів удосконалення штабних командирів.
(№ 0118). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 0119). З оголошенням табелів комплектів і норм культурно-освітнього майна.
(№ 0120). Про притягнення до кримінальної відповідальності к-ра 201 авіабази майора Арутюнян А. Е. і нач. КЕЧ бази Бородіна І. Е. за злочинне порушення наказів НКО і фінансової дисципліни.
(№ 0121). Про розформування Моск. військово-залізничного училища особливого залізничного корпусу.
(№ 0122). Про організацію Управління оборонного будівництва Червоної Армії. Положення про нього.
(№ 0123). Про накладення дисциплінарних стягнень на підполковника Богданова Л. В., старших лейтенантів: Баранова А. В., Онуфрієва С. А., Ляхова О. В., лейтенанта Харлан А. Е. і воентехніка 2 рангу Добрякова А. П.
(№ 0124). Про сформування Відділу матеріальних фондів НКО. Положення про нього.
(№ 0125). Про реорганізацію Смоленського військово-політичного училища імені В. М. Молотова в училище підготовки і перепідготовки політпрацівників частин ВПС.


Далі буде...

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 171819 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:06 am
Powered by Dreamwidth Studios