[personal profile] tash_v
Публікацію переліку наказів НКО СРСР за 1941 рік, що не мали грифу таємності та були надрукованні у типографіях, з Алфавітно-предметного покажчика наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а) закінчено. Подальші уточнення цього переліку будуть проводитися з часом за умови знаходження інших джерел.

Наразі починається публікація першої частини переліку наказів НКО (124 наказів із 522; невелике зауваження - наказ № 057 чомусь відсутній у покажчику - В.Т.) з грифом "Таємно":(№ 01). Накладення стягнень за неприпустиме ставлення до забезпечення взуттям червоноармійців 147 сп 53 сд.
(№ 02). Про катастрофу літака ДБ-3 в 10 ДБП 33 авіаційної дивізії і про відсторонення від посади командира дивізії полковника Лісова.
(№ 03). Про зниження в військовому званні і посаді командира 26 ІАП майора Работкіна Н. П.
(№ 04). Про віддання під суд Військового трибуналу командира 266 авіабази військінженера 1 рангу Безлюдова Б. І. за недисциплінованість, пияцтво і побутове розкладання.
(№ 05). Про результати інспектування ленінградських артилерійських училищ. Накладення стягнень. З оголошенням догани начальникам Ленінгр. Арт-техніч. і 3 Ленінгр. артил. училищ за недостатнє керівництво.
(№ 06). Про створення короткострокових курсів з перепідготовки політпрацівників для частин авіації при Харківському військовому авіаційному училищі.
(№ 07). Про результати перевірки артилерійських складів ЗапОВО і ЛВО. Накладення стягнень.
(№ 08). Про повідомлення особливим відділам НКВС про випадки дезертирства.
(№ 09). Про результати інспектування чергових батарей 2 корпусу ППО.
(№ 010/19). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 011). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 012). Про результати перевірки зберігання та обліку трофейної зброї на арт. базі № 64 КОВО.
(№ 013). Про результати інспектування артилерійських складів ЗабВО і ДВФронту. Оголошення подяки за досягнення в справі керівництва арт. складами. Накладення стягнень на винних у поганому стані арт. складів.
(№ 014). Про боротьбу з пожежами.
(№ 015). Про створення в деяких округах відділів військово-навчальних закладів ВПС і в ЛВО, УрВО, СибВО, ДВФ, ЗабВО і ЗакВО управлінь ВПС.
(№ 016). Про переведення штабу ВПС Червоної Армії на новий штат.
(№ 017). Про нагородження кращих полків ВПС Червоної Армії перехідними призами.
(№ 018). Про віддання під суд військового трибуналу війскветлікаря 2 рангу Анікіна П. І., війскветлікаря 3 рангу Кіндеева Г. І. та війскветлікаря 2 рангу Овечкіна І. В. за систематичне пияцтво і самовільні відлучки.
(№ 019/8/27). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 020). Про організацію видання газет повітряно-десантних бригад і про припинення видання газети курсів удосконалення штабних командирів.
(№ 021). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. (№ 30с / 021).
(№ 022). Про обмороження в частинах округів при проведенні навчальних маршів.
(№ 023). Про зарахування в кадри Червоної Армії мобілізованного начскладу запасу.
(№ 024). Про підвищення якості хімічної підготовки слухачів військових академій, курсів удосконалення, курсантів військових училищ та шкіл молодшого командного складу.
(№ 025). Про встановлення окладів змісту трьом слухачам Академії Генерального штабу Червоної Армії.
(№ 026). Про реорганізацію Військової електротехнічної академії імені С. М. Будьонного в Військову електротехнічну академію зв'язку імені С. М. Будьонного.
(№ 027). Про виключення зі штату Головного управління ВПС Червоної Армії групи контролю.
(№ 028). Про результати перевірки зберігання майна на складах НКО, проведенної Народним комісаріатом Державного Контролю СРСР.
(№ 029). Про результати перевірки паливно-мастильних матеріалів у військових частинах і складах Західного особливого військового округу Наркоматом Державного Контролю СРСР. Накладення стягнення на винних у порушенні порядку обліку, зберігання і витрачання ПММ.
(№ 030). З оголошенням Положення про Н3 паливно-мастильних матеріалів для військових частин і установ Червоної Армії.
(№ 031). Про введення на озброєння Червоної Армії танкової радіостанції типу «10-Р» і радіостанції батальйонної мережі типу "4-Р".
(№ 032). Про введення на озброєння Червоної Армії звуковіщальної станції "МГУ-39".
(№ 033). Про введення на озброєння Червоної Армії герметизованого телефонного апарату "ТАГ-М".
(№ 034). Про введення на озброєння Червоної Армії станції підслуховування телефонних переговорів.
(№ 035). Про порядок обслуговування гідрометеорологічною службою Союзу РСР Наркомату Оборони, НКВМФ і НКВД СРСР у мирний час.
(№ 036). Про організацію в деяких округах ремонтних баз ГАБТУ Червоної Армії.
(№ 037). Про введення в штат генерал-інспектора піхоти Червоної Армії першого заступника генерал-інспектора.
(№ 038). Про виключення зі штату Управління САО двох посад.
(№ 039 / 53с). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 040). Про проведення практичного відпрацювання завантажень літаків для повітряного транспортування людей, вантажів, озброєння і боєприпасів.
(№ 041). Про грубе порушення наказу НКО 1940 р. № 0362 в Борисоглібській авіаційній школі імені Чкалова. Накладення стягнення за грубе порушення наказу НКО 1940 р. № 0362 в Борисоглібській авіаціоцной школі імені Чкалова.
(№ 042). Про стан фінансового господарства в центральних управліннях НКО. Звільнення бригінтенд. Чернікеєва з посади начальника фінансового відділу Упр. прод. постач. Червоної Армії, як такого, що не впорався з роботою. (п. 3): Заборона відпустки платного палива до повної оплати його.
(№ 043). Про катастрофах і аваріях в 1 авіаполку 4 АБ СибВО. Оголошення догани командувачу ВПС округу генерал-майору Погребову Б. А. Про практичне навчання командного складу фізики і метеорології. Про додаткове включення 30 годин на вивчення метеорології в програму наземної підготовки ВПС.
(№ 044). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 045). Про поширення наказу НКО 1940 р № 0362 на льотно-технічний склад академій ВПС, шкіл штурманів і курсів удосконалення.
(№ 046/099). Про розформування Управління морського коменданта м. Ленінграда і передачу його обов'язків військовому комендантові.
(№ 047). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 048). Про встановлення річних свят військовим авіаційним школам ВВС Червоної Армії.
(№ 049). Про перейменування військових авіаційних шкіл і училищ ВПС і переведення їх на нові штати.
(№ 050). Про організацію при Військово-політичн. училищі ДВФронту курсів з військової підготовки і перепідготовки керівних працівників партійних комітетів.
(№ 051). Про порядок комплектування Вищої спеціальної школи Генерального штабу Червоної Армії.
(№ 052). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 053). З оголошенням Положення по влаштуванню загороджень на залізницях.
(№ 054). Про включення до штату Генерального штабу зам. нач. Генерального штабу з оперативних питань.
(№ 055). Про передачу інструкторського складу армії МНР у розпорядження Військової ради 3абВО.
(№ 056). Про введення в дію: 1) Положення про зам. комвійсками округу по ППО і 2) Положення про командуючого районом ППО.
...
(№ 058). З оголошенням тарифного переліку по 3 управління НКО.
(№ 059). Про результати перевірки розгортання бойової підготовки артилерії в 1940/41 навчальному році.
(№ 060). Про реорганізацію Вольського піхотного і Борисівського кавалер. училищ в танкові училища.
(№ 061). Про спрощення і здешевлення будівництва центральних і окружних складів.
(№ 062). Про введення в дію Інструкції по взаємодії засобів при ППО пунктів території країни.
(№ 063). Про недоліки в топографічній підготовці військ і викладанні військової топографії в ВН3 Червоної Армії.
(№ 064). З оголошенням Інструкції по мобілізаційно-фінансовій роботі в Червоній Армії.
(№ 065). Про підготовку всіх родів військ з радіосправи.
(№ 066). Про реорганізацію курсів начскладу запасу.
(№ 067). Про відсторонення від посади і звільнення в запас редактора газети ЗапОВО "Червоноармійська правда" полкового комісара Носова М. А.
(№ 068). Про введення на постачання Червоної Армії пароформалінової дезінфекційної камери "АПК" (кол. "І-24") на автошасі ГАЗ-2А і ГАЗ-3А.
(№ 069). Про зниження в військових званнях відповідальних чергових по польотах Центрального аеродрому ім. Фрунзе за незаконне отримання грошей з заводів.
(№ 070). Про проведення чергових випусків курсантів з сухопутних військових училищ в 1941 році.
(№ 071). Про результати обстеження арт. складів 3акВО. Оголошення подяки за хороший стан обліку боєприпасів на артскладах. Накладення стягнення на винних артскладів за грубе порушення вимог з техніки безпеки і жахливе утримання боєприпасів.
(№ 072). Про встановлення норм річноі експлуатаціі та введення лімітних книжок для легкових транспортних машин автобаз НКО, ГУ ВПС Червоної Армії і Розвідувального управління Генерального штабу Червоної Армії.
(№ 073). Про встановлення норм річноі експлуатаціі та введення лімітних книжок для легкових і транспортних автомашин.
(№ 074). Про випадки отруєння водіїв машин відпрацьованими газами.
(№ 075). Про випадки прийому некондиційних капсулів і недостатньо енергійної боротьби старших військпредів за технологічну дисципліну на заводах. Про пониження в посаді старших військпредів Вронського Г. Г. та Шелунцова К. І. за прийом некондиційних капсулів і недостатньо енергійну боротьбу за технологічну дисципліну на заводах.
(№ 076). Про введення на постачання частин радіоразвідки Червоної Армії пеленгаторних радіостанцій типу 55-ПК-ЗА.
(№ 077). Про результати перевірки видачі льотного харчування і стану продовольчого постачання в авіачастинах. Накладення стягнень на неправильне витрачання льотного харчування.
(№ 078). Про оклади утримання льотчикам окремого 212 ДБ полку.
(№ 079). Про сформування при Науково-випробувальн. полігоні авіаційного озброєння дослідної авіаційної ескадрильї.
(№ 080). Про встановлення системи підготовки у ВНЗ ВПС, порядку їх комплектування і поліпшенні якості підготовки.
(№ 081). Про призначення комісій для прийому від Головного управління цивільного повітряного флоту Харківського технічного училища і Ленінградського інституту інженерів ЦПФ.
(№ 082). Про накладення Економ. Радою при РНК СРСР стягнення на начальника Управл. речового постачання Драчева.
(№ 083). Про звільнення з Червоної Армії нач. штабу 28 ск майора Пенчевського А. П. за демонстративну відмову від чергового військового звання.
(№ 084). Про результати перевірки утримання автопарку і обліку запасних частин в військових частинах і на складах ЗабВО і ДВФронту. Накладення стягнень на винуватців в поганому утриманні автопарку та облік запасних частин в військових частинах і на складах ЗабВО і ДВФронту.
(№ 085). З оголошенням Положення про непорушному запасі топографічних карт і постачанні ними частин Червоної Армії у воєнний час.
(№ 086). Про виключення зі штатів стрілецьких, танкових і арт. полків моторизованих дивізій заступників командирів батальйонів, дивізіонів по політ. частини.
(№ 087). Про звільнення з Червоної Армії військінженера 2 рангу Леонова М. І. за пияцтво, симуляцію і халатне ставлення до служби.
(№ 088). Про притягнення до судової відповідальності інтенданта 1 рангу Харінського А. В. за систематичне пияцтво і дезертирство.
(№ 089). Про доповнення штату Голов. упр. політ. пропаганди Червоної Армії в ПрибОВО, ЛВО, ЗапОВО, КОВО і 1 КА відділеннями по парт.-політ. роботі в укріплених районах.
(№ 090). Про надзвичайні події в артилерійських училищах.
(№ 091). Про введення до штату 3-го управління НКО відділу політпропаганди.
(№ 092). Про результати перевірки Центрального інженерного складу № 84.
(№ 093/63с). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 094). Про накладення дисциплінарного стягнення на бригветлікаря Барковського та зниженні на посаді військветлікаря 2 рангу Псарьова.
(№ 095). Настанова з мобілізаційної роботи органів місцевого військового управління.
(№ 096). Про залучення залізничних військ Червоної Армії на будівництво нових залізниць.
(№ 097). Про реорганізацію стрілецько-кулеметних училищ в піхотні, стрілецько-мінометних - в училища зенітної артилерії і Лепельського стрілецько-мінометного училища - в мінoметне училище.
(№ 098). З оголошенням штатної чисельності слухачів заочних факультетів військових академій.
(№ 099). Про проведення у військових частинах ремонту радіоозброєння.
(№ 0100). Про підготовку повітряного параду 1 травня у м. Москві.
(№ 0101). Про введення на озброєння Червоної Армії розбірних мостів і гірських човнів.
(№ 0102). Про скасування ряду наказів НКО з бойової підготовки ВПС.
(№ 0103). Про пониження в посаді ст. військпреда ГАУ військінженера 2 рангу Крестьянінова Г. Ф. за незабезпечення належної якості продукції.
(№ 0104). Про сформування відділів політпропаганди спец. частин Ризького і Каунаського гарнізонів.
(№ 0105). Про заміну вільнонайманого кіно-радіотехніка на військовослужбовця кинотехника в корпусних арт. полках і полепх АРГК ДВФ і 3абВО.
(№ 0106). Про результати перевірки стану озброєння у військах СКВО і САВО. Про зняття полковника Михалева з посади начальника 123 кап за жахливий стан озброєння.
(№ 0107). Про результати перевірки технічного стану озброєння і визискування його в 3 дивізії ППО КОВО.
(№ 0108). Про введення на озброєння однометрового зенітного стереодальномера.
(№ 0109). З оголошенням догани генерал-майору Волкотрубенко І. І., полковнику Масалкіну А. Г. та майору Малахову Ф. М. за недбале ставлення до своїх обов'язків.
(№ 0110). Про передачу окремих мінометних батальйонів РГК з Управл. хімічного захисту Червоної Армії в підпорядкування начальника Головн. артилерійського управління Червоної Армії.
(№ 0111). З оголошенням пост. РНК СРСР про незаконний вивіз генерал-полковником Локтіоновим в Москву меблів і посуду з займаної ним квартири в Ризі.
(№ 0112). Про стан зберігання й експлуатації парашутно-десантного майна в частинах Червоної Армії.
(№ 0113). Про розподіл обов'язків між заступниками Народного Комісара Оборони.
(№ 0114). Про призначення комісії для розробки проекту системи озброєння зенітної артилерії і табелів арт. озброєння.
(№ 0115). Про результати перевірки обліку і стану особових справ начскладу в частинах ППО 3акВО. Накладення стягнень за порушення наказів НКО про ведення обліку і за жахливий стан особистих справ начскладу в частинах ППО 3акВО.
(№ 0116). Про авіаційне забезпечення спеціально-парашутної підготовки повітряно-десантних бригад.
(№ 0117). Про проведення удосконалення штабних командирів на курсах "Постріл". Про розформування курсів удосконалення штабних командирів.
(№ 0118). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 0119). З оголошенням табелів комплектів і норм культурно-освітнього майна.
(№ 0120). Про притягнення до кримінальної відповідальності к-ра 201 авіабази майора Арутюнян А. Е. і нач. КЕЧ бази Бородіна І. Е. за злочинне порушення наказів НКО і фінансової дисципліни.
(№ 0121). Про розформування Моск. військово-залізничного училища особливого залізничного корпусу.
(№ 0122). Про організацію Управління оборонного будівництва Червоної Армії. Положення про нього.
(№ 0123). Про накладення дисциплінарних стягнень на підполковника Богданова Л. В., старших лейтенантів: Баранова А. В., Онуфрієва С. А., Ляхова О. В., лейтенанта Харлан А. Е. і воентехніка 2 рангу Добрякова А. П.
(№ 0124). Про сформування Відділу матеріальних фондів НКО. Положення про нього.
(№ 0125). Про реорганізацію Смоленського військово-політичного училища імені В. М. Молотова в училище підготовки і перепідготовки політпрацівників частин ВПС.


Далі буде...

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 03:35 am
Powered by Dreamwidth Studios