[personal profile] tash_v
Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:(№ 126). З привітанням Академії мото-мех. ім. т. Сталіна з нагоди нагородження її орденом Леніна. Нагородження цінними подарунками керівного складу.
(№ 127). Про зберігання, заощадження та обліку озброєння. Про виділення в училищах і школах часу для вивчення арт. озброєння. Щодо включення до атестації керівного складу стану озброєння і боєприпасів частини (підрозділу).
(№ 128). Про призначення комісії для складання Бойового статуту артилерії, ч. II (гармата, взвод, батарея).
(№ 129). Про призначення комісії для складання Бойового статуту артилерії, ч. III (артдивізіон, артполк, артилерія дивізії та корпусу).
(№ 130). Про скасування ст. 17 Положення про фінансування квартирно-експлуатац. потреб Червоної Армії і капітальних робіт, виконуваних господарським способом. (Нак. НКО 1940 р № 37 і новий. ред. п. "А" ст. 8 нак. НКО 1940 р № 490).
(№ 131). З оголошенням пост. РНК СРСР про затвердження Положення про винаходи і технічні удосконаленя і про порядок фінансування витрат з винахідництва, технічного удосконалення і раціоналізаторських пропозицій.
(№ 132). Про створення Науково-технічної ради при начальнику ВОСО Червоної Армії.
(№ 133). Про нагородження винахідників і раціоналізаторів з опорядження боєприпасів артилерії.
(№ 134). Про проведення в квітні місяці випускних випробувань в сухопутних військових училищах.
(№ 135). З оголошенням: 1) Інструкції з випускних іспитів в сухопутних військових училищах і 2) Положення про порядок випуску з сухопутних військових училищ лейтенантів і їм відповідних і про пільги для тих, що закінчують по 1-2 розрядам.
(№ 136). Щодо загальноосвітньої підготовки особового складу Червоної Армії
(№ 137). Про скасування нак. НКО 1939 р № 129 з тимчасовим положенням про повітряних стрілків ВПС.
(№ 138). З оголошенням Положення про персональний облік втрат і поховання загиблого особового складу Червоної Армії у воєнний час. Про введення медальйонів з відомостями про військовослужбовців для персонального обліку втрат особового складу. Порядок поховання військовослужбовців, які загинули в боях.
(№ 139). Про нагородження раціоналізаторів і винахідників (по техніці зв'язку).
(№ 140). Про порядок виплати грошового утримання курсантам військово-навчальних закладів ВПС. [Скасовано наказом НКО № 359.]
(№ 141). Про нагородження раціоналізаторів і винахідників по Головному інтендантському управлінні Червоної Армії.
(№ 142). Про нагородження грошовою премією військінженера 1 рангу Бурмістрова І. С. за винахідницьку та раціоналізаторську роботу в області боєприпасів артилерії.
(№ 143). Про виключення зі складу Статутної комісії Курдюмова В. Н., Собеннікова П. П. і Тамручі В. С., що вибули.
(№ 144). Щодо включення до складу Головної статутної комісії генерал-майора танк. військ Вершиніна Б. Г., пом. інспектора кавалерії генерал-майора Вишневського С. В. та нач. Упр. воєн. підг. ГАУ генерал-майора артилерії Чистякова М. Н.
(№ 145). Про припинення виплати: 1) других окладів у віддалених місцевостях; 2) одноразової винагороди за закінчення ВНЗ і 3) допомоги в разі народження дитини, крім надстроковиків.
(№ 146). З оголошенням тарифного переліку командирів (начальників), відповідальних секретарів парторганізацій і інструкторів пропаганди, за яким з 1 квітня встановлюються нові оклади утримання.
(№ 147). Про облік та звітності за трудовими книжками для вільнонайманих робітників і службовців.
(№ 148). Про порядок відрахування курсантів з військових авіаційних училищ і шкіл ВПС Червоної Армії.
(№ 149). Про результати перевірки зберігання, обліку та перекладів іноземної літератури.
(№ 150). Про масовий обмір тварин, що використовуються в Червоній Армії.
(№ 151). Про введення кашкетів на постачання військових комендантів залізничних ділянок, станцій (пристаней), їх заступників і помічників.
(№ 152). Про підсумки проведення Всеармійського лижного кросу імені т. Тимошенко С. К. Нагородження за кращі результати у Всеармійського лижному кросі ім. С. К. Тимошенко.
(№ 153). Про проведення Всеармійських змагань частин і підрозділів зв'язку Червоної Армії в 1941 р.
(№ 154). Про призначення комісії для прийому-здачі та інвентаризації цінностей, переданих РНК СРСР в м. Нальчику під мисливський будинок відпочинку начскладу.
(№ 155). З оголошенням Правил фінансування оборонного будівництва, що здійснюється Наркоматом Оборони
(№ 156). З оголошенням подяки і нагородження місячним окладом утримання полковника Коптєва Д. Н. в день його 35-річної військової служби.
(№ 157). Про призначення військового прокурора КОВО діввоєнюріста Носова В. І. Головним військовим прокурором Червоної Армії.
(№ 158). З оголошенням Інструкції про порядок утримування, затвердження і регістраціі штатів і фондів заробітної плати вільнонайманого складу НКО по операційним кредитам.
(№ 159). Оголошення подяки та нагородження місячним окладом утримання начскладу військ. частини № 8285 за відмінне виконання спеціального завдання.
(№ 160). Про включення до штату газети НКО "Червона Зірка" посади відп. секретаря ВКП(б) за рахунок посади заст. нач. відділу артилерії і мотомехвійск.
(№ 161). Про виключення посади заст. начальників по політичній частині з штатів деяких центральних управлінь НКО.
(№ 162). Про мінімум знань і практичних навичках, необхідних для виконання обов'язків за основними посадами частин ВПС Червоної Армії.
(№ 163). Про прийом в експлуатацію гідротехнічних протималярійних споруд на території військових таборів.
(№ 164). Про присвоєння Ленінградському військово-медичному училищу імені М. О. Щорса.
(№ 165). Про накладення стягнень на начальника Ленінградського артилерійського технічного училища та колишнього його заступника по політ. частині за пред'явлення майору Бершадському необґрунтованих і неперевірених звинувачень.
(№ 166). Про включення до штату піхотного училища по одному старшому викладачеві історії ВКП(б) на батальйон, виключивши з того ж штату по одному викладачеві історії ВКП(б).
(№ 167). Про зняття з роботи редактора газети УрВО «Червоний боєць» полкового комісара Зубенко Е. П.
(№ 168). Про призначення другої державної реєстрацiйної екзаменаційної комісії для проведення випробувань слухачів Військ. академії імені М. В. Фрунзе.
(№ 169). Про організацію курсів заочної підготовки в Академії при заочному факультеті Академії командного і штурманського складу ВПС Червоної Армії.
(№ 170). Про результати ревізії Ветеринарної сироваткової лабораторії Червоної Армії.
(№ 171). Про виключення зі штатів управлінь комендантів міст Києва, Мінська, Ленінграда і Москви посади заст. комендантів по політ. частини
(№ 172). Про додатковий час на проїзд до місця використання відпустки і назад.
(№ 173). Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника сховища арт. бази № 45 воентехніка 2 рангу Плахова Ф. С. за порушення Статуту гарнізон. служби.
(№ 174). Про виключення зі штатів військових училищ, шкіл і курсів посад заст. нач. відділів політ. пропаганди, старших інструкторів по орг.-парт. роботі та ін.
(№ 175). Про зміну редакторів журналів «Техніка і озброєння» і «Військовий вісник». [Скасовано наказом НКО № 275.]
(№ 176). Про зміну складу Головної статутної комісії Червоної Армії.
(№ 177). Про накладення дисциплінарного стягнення на майора Філіппова П. А. за хвастощі, балакучість і використання службового становища.
(№ 178). Про нагородження цінним подарунком інструктора ЦДКА з плавання Бойченко С. П.
(№ 179). Про введення "Норм природніх збитків на продовольство і фураж при зберіганні на складах НКО, складах військових частин, на холодильниках і при автогужових перевезеннях".
(№ 180). Про введення в дію Інструкції з обліку та користування військовими перевізними документами і порядку здійснення військових перевезень.
(№ 181). Про порядок оплати літературних робіт та видання літератури загальноармійського значення і вузівської.
(№ 182). Про нагородження учасників 670-кілометрового пробігу, вчиненого групою командирів Червонопрапорн. кавалерійських курсів удосконалення командного складу.
(№ 183). З оголошенням Положення про фінансовий контроль військових частин Червоної Армії.
(№ 184). Про розробку посібників з проведення занять з начальницьким складом на картах і у полі та з проведення польових поїздок, навчань і маневрів.
(№ 185). Про результати IV Всеармійських стрілецько-стендових змагань. Оголошення подяки учасникам кращої команди.
(№ 186). З привітанням Червонопрапорним кавал. курсам удосконалення командного складу з нагоди 22-ї річниці їхнього існування. Нагородження начальницького складу Червонопрапорних кавал. курсів удосконалення командного складу з нагоди 22-ї річниці їхнього існування.
(№ 187). Про планування політнавчання червоноармійців в військових частинах.
(№ 188). Про передачу кадрів кінотехніків з відділів кадрів начальницького складу округів у відання Управлін. політ. пропаганди округів.
(№ 189). Про призначення комісії для прийому-здачі справ редакції газети «Червона Зірка».
(№ 190). З оголошенням Інструкції про порядок виплати премій за економію пального в військових частинах і установах Червоної Армії.
(№ 191). З привітанням до дня 1 травня.
(№ 192). З привітанням випускникам з військових академій.
(№ 193). З оголошенням Положення про Центральне військово-проектне управління Квартирно-експлуатаційного управління Червоної Армії.
(№ 194). Про понаднормові роботи вільнонайманого складу.
(№ 195). Про забезпечення житлоплощею в округах начскладу, який прибув з Москви.
(№ 196). Про використання житлоплощі в будинках НКО, що звільняється після виїзду начскладу НКВМор. флоту. [Скасовано наказом НКО № 209.].
(№ 197). Про призначення екзаменаційних комісій з випуску курсантів військово-політичних училищ.
(№ 198). Про передачу санітарної служби і поліклінік I і II будинків НКО в Центральний військовий госпіталь.
(№ 199). Про введення в дію Положення про агітаційні пукти на станціях залізниць.
(№ 200). Про заборону вибракування парових котлів без санкції Інспекції котлонагляду Червоної Армії і введення технічних умов на вибраковування парових котлів.
(№ 201). Про накладення стягнення на зам. командира по політ. частини 59 авіадивізії полкового комісара Сухановського за залишення в купе вагона планшета з секретними записами.
(№ 202). Про звільнення старшого політрука Крупецького від обов'язків кореспондента газети «Правда» і зняття з посади секретаря редакції газети СибВО.
(№ 203). Про проходження літньої військової підготовки тимо, хто закінчує спеціальні артилерійські школи Наркомпросів РРФСР і УРСР в поточному році.
(№ 204). Про спеціальні, общетактичні та методичні збори керівного і професорсько-викладацького складу військових академій і військових училищ.
(№ 205). Про оплату гуртожитків слухачами військових академій (КУКС, військ.-фак.).
(№ 206). З оголошенням Правил і форм медичного обліку та звітності в Червоній Армії у воєнний час.
(№ 207). Про проведення інвентаризації продовольства, фуражу, продовольчої тари, вагового господарства, столового та кухонного посуду станом на 1 липня 1941 року.
(№ 208). Про введення нових норм постачання Червоної Армії продовольством в мирний час. [Скасовано наказом НКО № 312.]
(№ 209). Про закріплення за начскладом НКВМФлоту житлоплощі в 15 будинках начскладу НКО в м. Москві.
(№ 210). З оголошенням постанови РНК СРСР "Про затвердження правил проведення грошових нарахувань органами Народного Комісаріату державного контролю".
(№ 211). Про зміну складу редколегії журналу ГАУ «Артилерійський журнал».
(№ 212). Про розміри перехідних Червоних прапорів військових частин.
(№ 213). Про порядок святкування ювілеїв.
(№ 214). З оголошенням норм спецодягу, взуття та захисних пристосувань для працюючих за наймом на військово-кінних заводах, в пошукових партіях і на водних станціях НКО.
(№ 215). Про переведення на інший штат Управл. політ. пропаганди Орловського воєн. округу.
(№ 216). Про організацію при ЦДЧА спортивної тренувальної авто-мото-велостанціі.
(№ 217). Про накладення стягнень на працівників окружн. інтендант. упр. ПрибОВО за неправильні відомості по інвентаризації майна.
(№ 218). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР про затвердження "Положення про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій" і "Положення про військові трибунали".
(№ 219). З оголошенням: 1) Указу Президії Верховної Ради СРСР про оголошення в окремих місцевостях СРСР воєнного стану і 2) Указу Президії Верховної Ради СРСР про воєнний стан.
(№ 220). Про пенсії та грошову допомогу особам вищого, старшого і середнього начальницького складу, особам молодшого начальницького складу надстрокової служби, спеціалістам рядового складу надстрокової служби та їх сім'ям.
(№ 221). З оголошенням Положення про військово-санітарні поїзди.
(№ 222). Про негайне введення в дію порядку розгляду справ військовими трибуналами в порядку ст.ст. 11 і 12 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22.VI.41 р.
(№ 223). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22.VI.41 р "Про мобілізацію військовозобов'язаних по ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОРВО, ХВО, ОдВО, МВО, АРХВО, УРВО, СИБВО, ПриВО, СКВО і ЗакВО".
(№ 224). Про видачу одноразової допомоги і польових грошей військовослужбовцям діючої армії. Скасування виплати підйомної допомоги при переміщеннях.
(№ 225/60). Про перетворення транспортних прокуратур залізниць і водних басейнів і морів в військові прокуратури.
(№ 226). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР про доповнення закону про загальний військовий обов'язок статтею 30-в (про перехід у власність одностроїв, виданих рядовому і молодшому начальницькому складу, котрий відбув на фронт).
(№ 227). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР про порядок призначення і виплати допомоги сім'ям військовослужбовців рядового і молодшого начальницького складу у воєнний час.
(№ 228/1302/2129). Про введення в дію Положення про польові військторги.
(№ 229). Про введення на озброєння частин ВНОС Червоної Армії стріл цілевказівки.
(№ 230). Про скасування наказів РВС і НКО СРСР, які втратили своє практичне значення.
(№ 231). З оголошенням пост. РНК СРСР № 1803 "Про звільнення від плати за навчання дітей рядового і молодшого начскладу Червоної Армії і ВМФлоту" і пост. РНК СРСР № 1845 "Про доповнення Положення про дисциплінарний батальйон у Червоній Армії".
(№ 232). З оголошенням норми продовольчого пайка для військовополонених.
(№ 233). З оголошенням норми добового забезпечення щодо тилового пайку.
(№ 234). Про призначення армійського комісара 1 рангу т. Мехліса Л. З. заступником Народного Комісара Оборони.
(№ 235). З оголошенням розпорядження НКЗв'язку СРСР "Про безоплатне пересилання посилок з особистими речами червоноармійців і молодшого начскладу".
(№ 236). Про здачу в ремонт порожніх дерев'яних бочок з-під авіаційних і автотракторних масел військовими частинами і з'єднаннями діючої армії.
(№ 237). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про реорганізацію органів політичної пропаганди і введення інституту військових комісарів в РККА" і "Положення про військових комісарів Робітничо-Селянської Червоної Армії".
(№ 238). Щодо включення до штату дивізій посади військового комісара штабу дивізії.
(№ 239). Про введення в дію "Бойового статуту зенітної артилерії Червоної Армії 1941 г.", ч. I, книга 1 «Бойова служба батарей зенітної артилерії».
(№ 240). З оголошенням пост. РНК СРСР "Про призначення тт. Шаденко, Федоренко, Хрулева і Жигарева заступниками Народного Комісара Оборони"
(№ 241). Про протиповітряну оборону м. Москви. Оголошення подяки.
(№ 242). Про порядок видачі частини грошового утримання сім'ям начальницького складу і солдатів, які не отримували атестатів.
(№ 243). Про введення в штат Вузла зв'язку Генерального штабу Червоної Армії відділення кадрів.
(№ 244). Про включення політконтролеров в штати Управління зв'язку фронту і відділу Польового управління армії.
(№ 245). Про реорганізацію Управління кадрів Червоної Армії в Головне управління кадрів НКО.
(№ 246/1096). Про введення в дію "Положення про військово-польові органи Наркомату заготівель СРСР". [Скасовано наказом НКО № 0378.]
(№ 247). Про введення додаткового харчування для льотно-технічного складу діючої армії. [Скасовано наказом НКО № 0369.]
(№ 248). Про накладення стягнень на начальників обозно-речових складів за несвоєчасне подання відомостей.
(№ 249). Про введення в дію "Правил для персоналу котелень".
(№ 250). Про введення в дію Особливих правил для обслуговуючого персоналу парових котельних установок в Червоній Армії при загрозливому становищі і при повітряній тривозі.


Далі буде...

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 171819 2021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:05 am
Powered by Dreamwidth Studios