[personal profile] tash_v
Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:(№ 126). З привітанням Академії мото-мех. ім. т. Сталіна з нагоди нагородження її орденом Леніна. Нагородження цінними подарунками керівного складу.
(№ 127). Про зберігання, заощадження та обліку озброєння. Про виділення в училищах і школах часу для вивчення арт. озброєння. Щодо включення до атестації керівного складу стану озброєння і боєприпасів частини (підрозділу).
(№ 128). Про призначення комісії для складання Бойового статуту артилерії, ч. II (гармата, взвод, батарея).
(№ 129). Про призначення комісії для складання Бойового статуту артилерії, ч. III (артдивізіон, артполк, артилерія дивізії та корпусу).
(№ 130). Про скасування ст. 17 Положення про фінансування квартирно-експлуатац. потреб Червоної Армії і капітальних робіт, виконуваних господарським способом. (Нак. НКО 1940 р № 37 і новий. ред. п. "А" ст. 8 нак. НКО 1940 р № 490).
(№ 131). З оголошенням пост. РНК СРСР про затвердження Положення про винаходи і технічні удосконаленя і про порядок фінансування витрат з винахідництва, технічного удосконалення і раціоналізаторських пропозицій.
(№ 132). Про створення Науково-технічної ради при начальнику ВОСО Червоної Армії.
(№ 133). Про нагородження винахідників і раціоналізаторів з опорядження боєприпасів артилерії.
(№ 134). Про проведення в квітні місяці випускних випробувань в сухопутних військових училищах.
(№ 135). З оголошенням: 1) Інструкції з випускних іспитів в сухопутних військових училищах і 2) Положення про порядок випуску з сухопутних військових училищ лейтенантів і їм відповідних і про пільги для тих, що закінчують по 1-2 розрядам.
(№ 136). Щодо загальноосвітньої підготовки особового складу Червоної Армії
(№ 137). Про скасування нак. НКО 1939 р № 129 з тимчасовим положенням про повітряних стрілків ВПС.
(№ 138). З оголошенням Положення про персональний облік втрат і поховання загиблого особового складу Червоної Армії у воєнний час. Про введення медальйонів з відомостями про військовослужбовців для персонального обліку втрат особового складу. Порядок поховання військовослужбовців, які загинули в боях.
(№ 139). Про нагородження раціоналізаторів і винахідників (по техніці зв'язку).
(№ 140). Про порядок виплати грошового утримання курсантам військово-навчальних закладів ВПС. [Скасовано наказом НКО № 359.]
(№ 141). Про нагородження раціоналізаторів і винахідників по Головному інтендантському управлінні Червоної Армії.
(№ 142). Про нагородження грошовою премією військінженера 1 рангу Бурмістрова І. С. за винахідницьку та раціоналізаторську роботу в області боєприпасів артилерії.
(№ 143). Про виключення зі складу Статутної комісії Курдюмова В. Н., Собеннікова П. П. і Тамручі В. С., що вибули.
(№ 144). Щодо включення до складу Головної статутної комісії генерал-майора танк. військ Вершиніна Б. Г., пом. інспектора кавалерії генерал-майора Вишневського С. В. та нач. Упр. воєн. підг. ГАУ генерал-майора артилерії Чистякова М. Н.
(№ 145). Про припинення виплати: 1) других окладів у віддалених місцевостях; 2) одноразової винагороди за закінчення ВНЗ і 3) допомоги в разі народження дитини, крім надстроковиків.
(№ 146). З оголошенням тарифного переліку командирів (начальників), відповідальних секретарів парторганізацій і інструкторів пропаганди, за яким з 1 квітня встановлюються нові оклади утримання.
(№ 147). Про облік та звітності за трудовими книжками для вільнонайманих робітників і службовців.
(№ 148). Про порядок відрахування курсантів з військових авіаційних училищ і шкіл ВПС Червоної Армії.
(№ 149). Про результати перевірки зберігання, обліку та перекладів іноземної літератури.
(№ 150). Про масовий обмір тварин, що використовуються в Червоній Армії.
(№ 151). Про введення кашкетів на постачання військових комендантів залізничних ділянок, станцій (пристаней), їх заступників і помічників.
(№ 152). Про підсумки проведення Всеармійського лижного кросу імені т. Тимошенко С. К. Нагородження за кращі результати у Всеармійського лижному кросі ім. С. К. Тимошенко.
(№ 153). Про проведення Всеармійських змагань частин і підрозділів зв'язку Червоної Армії в 1941 р.
(№ 154). Про призначення комісії для прийому-здачі та інвентаризації цінностей, переданих РНК СРСР в м. Нальчику під мисливський будинок відпочинку начскладу.
(№ 155). З оголошенням Правил фінансування оборонного будівництва, що здійснюється Наркоматом Оборони
(№ 156). З оголошенням подяки і нагородження місячним окладом утримання полковника Коптєва Д. Н. в день його 35-річної військової служби.
(№ 157). Про призначення військового прокурора КОВО діввоєнюріста Носова В. І. Головним військовим прокурором Червоної Армії.
(№ 158). З оголошенням Інструкції про порядок утримування, затвердження і регістраціі штатів і фондів заробітної плати вільнонайманого складу НКО по операційним кредитам.
(№ 159). Оголошення подяки та нагородження місячним окладом утримання начскладу військ. частини № 8285 за відмінне виконання спеціального завдання.
(№ 160). Про включення до штату газети НКО "Червона Зірка" посади відп. секретаря ВКП(б) за рахунок посади заст. нач. відділу артилерії і мотомехвійск.
(№ 161). Про виключення посади заст. начальників по політичній частині з штатів деяких центральних управлінь НКО.
(№ 162). Про мінімум знань і практичних навичках, необхідних для виконання обов'язків за основними посадами частин ВПС Червоної Армії.
(№ 163). Про прийом в експлуатацію гідротехнічних протималярійних споруд на території військових таборів.
(№ 164). Про присвоєння Ленінградському військово-медичному училищу імені М. О. Щорса.
(№ 165). Про накладення стягнень на начальника Ленінградського артилерійського технічного училища та колишнього його заступника по політ. частині за пред'явлення майору Бершадському необґрунтованих і неперевірених звинувачень.
(№ 166). Про включення до штату піхотного училища по одному старшому викладачеві історії ВКП(б) на батальйон, виключивши з того ж штату по одному викладачеві історії ВКП(б).
(№ 167). Про зняття з роботи редактора газети УрВО «Червоний боєць» полкового комісара Зубенко Е. П.
(№ 168). Про призначення другої державної реєстрацiйної екзаменаційної комісії для проведення випробувань слухачів Військ. академії імені М. В. Фрунзе.
(№ 169). Про організацію курсів заочної підготовки в Академії при заочному факультеті Академії командного і штурманського складу ВПС Червоної Армії.
(№ 170). Про результати ревізії Ветеринарної сироваткової лабораторії Червоної Армії.
(№ 171). Про виключення зі штатів управлінь комендантів міст Києва, Мінська, Ленінграда і Москви посади заст. комендантів по політ. частини
(№ 172). Про додатковий час на проїзд до місця використання відпустки і назад.
(№ 173). Про накладення дисциплінарного стягнення на начальника сховища арт. бази № 45 воентехніка 2 рангу Плахова Ф. С. за порушення Статуту гарнізон. служби.
(№ 174). Про виключення зі штатів військових училищ, шкіл і курсів посад заст. нач. відділів політ. пропаганди, старших інструкторів по орг.-парт. роботі та ін.
(№ 175). Про зміну редакторів журналів «Техніка і озброєння» і «Військовий вісник». [Скасовано наказом НКО № 275.]
(№ 176). Про зміну складу Головної статутної комісії Червоної Армії.
(№ 177). Про накладення дисциплінарного стягнення на майора Філіппова П. А. за хвастощі, балакучість і використання службового становища.
(№ 178). Про нагородження цінним подарунком інструктора ЦДКА з плавання Бойченко С. П.
(№ 179). Про введення "Норм природніх збитків на продовольство і фураж при зберіганні на складах НКО, складах військових частин, на холодильниках і при автогужових перевезеннях".
(№ 180). Про введення в дію Інструкції з обліку та користування військовими перевізними документами і порядку здійснення військових перевезень.
(№ 181). Про порядок оплати літературних робіт та видання літератури загальноармійського значення і вузівської.
(№ 182). Про нагородження учасників 670-кілометрового пробігу, вчиненого групою командирів Червонопрапорн. кавалерійських курсів удосконалення командного складу.
(№ 183). З оголошенням Положення про фінансовий контроль військових частин Червоної Армії.
(№ 184). Про розробку посібників з проведення занять з начальницьким складом на картах і у полі та з проведення польових поїздок, навчань і маневрів.
(№ 185). Про результати IV Всеармійських стрілецько-стендових змагань. Оголошення подяки учасникам кращої команди.
(№ 186). З привітанням Червонопрапорним кавал. курсам удосконалення командного складу з нагоди 22-ї річниці їхнього існування. Нагородження начальницького складу Червонопрапорних кавал. курсів удосконалення командного складу з нагоди 22-ї річниці їхнього існування.
(№ 187). Про планування політнавчання червоноармійців в військових частинах.
(№ 188). Про передачу кадрів кінотехніків з відділів кадрів начальницького складу округів у відання Управлін. політ. пропаганди округів.
(№ 189). Про призначення комісії для прийому-здачі справ редакції газети «Червона Зірка».
(№ 190). З оголошенням Інструкції про порядок виплати премій за економію пального в військових частинах і установах Червоної Армії.
(№ 191). З привітанням до дня 1 травня.
(№ 192). З привітанням випускникам з військових академій.
(№ 193). З оголошенням Положення про Центральне військово-проектне управління Квартирно-експлуатаційного управління Червоної Армії.
(№ 194). Про понаднормові роботи вільнонайманого складу.
(№ 195). Про забезпечення житлоплощею в округах начскладу, який прибув з Москви.
(№ 196). Про використання житлоплощі в будинках НКО, що звільняється після виїзду начскладу НКВМор. флоту. [Скасовано наказом НКО № 209.].
(№ 197). Про призначення екзаменаційних комісій з випуску курсантів військово-політичних училищ.
(№ 198). Про передачу санітарної служби і поліклінік I і II будинків НКО в Центральний військовий госпіталь.
(№ 199). Про введення в дію Положення про агітаційні пукти на станціях залізниць.
(№ 200). Про заборону вибракування парових котлів без санкції Інспекції котлонагляду Червоної Армії і введення технічних умов на вибраковування парових котлів.
(№ 201). Про накладення стягнення на зам. командира по політ. частини 59 авіадивізії полкового комісара Сухановського за залишення в купе вагона планшета з секретними записами.
(№ 202). Про звільнення старшого політрука Крупецького від обов'язків кореспондента газети «Правда» і зняття з посади секретаря редакції газети СибВО.
(№ 203). Про проходження літньої військової підготовки тимо, хто закінчує спеціальні артилерійські школи Наркомпросів РРФСР і УРСР в поточному році.
(№ 204). Про спеціальні, общетактичні та методичні збори керівного і професорсько-викладацького складу військових академій і військових училищ.
(№ 205). Про оплату гуртожитків слухачами військових академій (КУКС, військ.-фак.).
(№ 206). З оголошенням Правил і форм медичного обліку та звітності в Червоній Армії у воєнний час.
(№ 207). Про проведення інвентаризації продовольства, фуражу, продовольчої тари, вагового господарства, столового та кухонного посуду станом на 1 липня 1941 року.
(№ 208). Про введення нових норм постачання Червоної Армії продовольством в мирний час. [Скасовано наказом НКО № 312.]
(№ 209). Про закріплення за начскладом НКВМФлоту житлоплощі в 15 будинках начскладу НКО в м. Москві.
(№ 210). З оголошенням постанови РНК СРСР "Про затвердження правил проведення грошових нарахувань органами Народного Комісаріату державного контролю".
(№ 211). Про зміну складу редколегії журналу ГАУ «Артилерійський журнал».
(№ 212). Про розміри перехідних Червоних прапорів військових частин.
(№ 213). Про порядок святкування ювілеїв.
(№ 214). З оголошенням норм спецодягу, взуття та захисних пристосувань для працюючих за наймом на військово-кінних заводах, в пошукових партіях і на водних станціях НКО.
(№ 215). Про переведення на інший штат Управл. політ. пропаганди Орловського воєн. округу.
(№ 216). Про організацію при ЦДЧА спортивної тренувальної авто-мото-велостанціі.
(№ 217). Про накладення стягнень на працівників окружн. інтендант. упр. ПрибОВО за неправильні відомості по інвентаризації майна.
(№ 218). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР про затвердження "Положення про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій" і "Положення про військові трибунали".
(№ 219). З оголошенням: 1) Указу Президії Верховної Ради СРСР про оголошення в окремих місцевостях СРСР воєнного стану і 2) Указу Президії Верховної Ради СРСР про воєнний стан.
(№ 220). Про пенсії та грошову допомогу особам вищого, старшого і середнього начальницького складу, особам молодшого начальницького складу надстрокової служби, спеціалістам рядового складу надстрокової служби та їх сім'ям.
(№ 221). З оголошенням Положення про військово-санітарні поїзди.
(№ 222). Про негайне введення в дію порядку розгляду справ військовими трибуналами в порядку ст.ст. 11 і 12 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22.VI.41 р.
(№ 223). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22.VI.41 р "Про мобілізацію військовозобов'язаних по ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОРВО, ХВО, ОдВО, МВО, АРХВО, УРВО, СИБВО, ПриВО, СКВО і ЗакВО".
(№ 224). Про видачу одноразової допомоги і польових грошей військовослужбовцям діючої армії. Скасування виплати підйомної допомоги при переміщеннях.
(№ 225/60). Про перетворення транспортних прокуратур залізниць і водних басейнів і морів в військові прокуратури.
(№ 226). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР про доповнення закону про загальний військовий обов'язок статтею 30-в (про перехід у власність одностроїв, виданих рядовому і молодшому начальницькому складу, котрий відбув на фронт).
(№ 227). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР про порядок призначення і виплати допомоги сім'ям військовослужбовців рядового і молодшого начальницького складу у воєнний час.
(№ 228/1302/2129). Про введення в дію Положення про польові військторги.
(№ 229). Про введення на озброєння частин ВНОС Червоної Армії стріл цілевказівки.
(№ 230). Про скасування наказів РВС і НКО СРСР, які втратили своє практичне значення.
(№ 231). З оголошенням пост. РНК СРСР № 1803 "Про звільнення від плати за навчання дітей рядового і молодшого начскладу Червоної Армії і ВМФлоту" і пост. РНК СРСР № 1845 "Про доповнення Положення про дисциплінарний батальйон у Червоній Армії".
(№ 232). З оголошенням норми продовольчого пайка для військовополонених.
(№ 233). З оголошенням норми добового забезпечення щодо тилового пайку.
(№ 234). Про призначення армійського комісара 1 рангу т. Мехліса Л. З. заступником Народного Комісара Оборони.
(№ 235). З оголошенням розпорядження НКЗв'язку СРСР "Про безоплатне пересилання посилок з особистими речами червоноармійців і молодшого начскладу".
(№ 236). Про здачу в ремонт порожніх дерев'яних бочок з-під авіаційних і автотракторних масел військовими частинами і з'єднаннями діючої армії.
(№ 237). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про реорганізацію органів політичної пропаганди і введення інституту військових комісарів в РККА" і "Положення про військових комісарів Робітничо-Селянської Червоної Армії".
(№ 238). Щодо включення до штату дивізій посади військового комісара штабу дивізії.
(№ 239). Про введення в дію "Бойового статуту зенітної артилерії Червоної Армії 1941 г.", ч. I, книга 1 «Бойова служба батарей зенітної артилерії».
(№ 240). З оголошенням пост. РНК СРСР "Про призначення тт. Шаденко, Федоренко, Хрулева і Жигарева заступниками Народного Комісара Оборони"
(№ 241). Про протиповітряну оборону м. Москви. Оголошення подяки.
(№ 242). Про порядок видачі частини грошового утримання сім'ям начальницького складу і солдатів, які не отримували атестатів.
(№ 243). Про введення в штат Вузла зв'язку Генерального штабу Червоної Армії відділення кадрів.
(№ 244). Про включення політконтролеров в штати Управління зв'язку фронту і відділу Польового управління армії.
(№ 245). Про реорганізацію Управління кадрів Червоної Армії в Головне управління кадрів НКО.
(№ 246/1096). Про введення в дію "Положення про військово-польові органи Наркомату заготівель СРСР". [Скасовано наказом НКО № 0378.]
(№ 247). Про введення додаткового харчування для льотно-технічного складу діючої армії. [Скасовано наказом НКО № 0369.]
(№ 248). Про накладення стягнень на начальників обозно-речових складів за несвоєчасне подання відомостей.
(№ 249). Про введення в дію "Правил для персоналу котелень".
(№ 250). Про введення в дію Особливих правил для обслуговуючого персоналу парових котельних установок в Червоній Армії при загрозливому становищі і при повітряній тривозі.


Далі буде...

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 03:36 am
Powered by Dreamwidth Studios