[personal profile] tash_v
Деякий час тому натрапив на Алфавітно-предметний покажчик наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а). На жаль, до нього ввійшли тільки накази з грифом "Таємно" та негрифовані накази. Та й то не всі, а лише ті, що були віддруковані у типографіях. Накази з поміткою "Цілком таємно" у документі не надаються.
Покажчик не містить данних щодо датування наказів, проте, попри все, у нас є тепер можливість дещо деталізувати Перелік наказів НКО за 1941 р., який свого часу мені вдалося скомпонувати із різних джерел (див. Накази НКО за 1941 р.), базуючись на збірниках "ПРИКАЗЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР 1937-21.06.1941 гг."

Нижче наведена перша частина переліку наказів НКО (125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:(№ 1). З оголошенням штату секретаріату 1-го Заступника Народного Комісара Оборони.
(№ 2). Про недоліки в справі переобліку начскладу в Сталінському міському військовому комісаріаті (ХВО) та Фрунзенському РВК (прив). Накладення стягнень за недоліки в справі переобліку начскладу запасу.
(№ 3). Про призначення екзаменаційної комісії з випуску з Військових академій мото-механізації ім. Сталіна.
(№ 4). Про порушення військовими частинами положення про перевезення. Перелік посадових осіб, які мають право проїзду в міжнародних і м'яких вагонах.
(№ 5). Про підготовку військово-медичного складу на курсах удосконалення при Ленінградській і Куйбишевської військово-медичних академіях і при Академії Генштабу Червоної Армії.
(№ 6). Про порядок прибуття в суд військовослужбовців, обвинувачених у злочинах, скоєних до призову на військову службу.
(№ 7). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання [Про проведення військових випробувань армійського взуття].
(№ 8). Про заходи щодо забезпечення правильного користування взуттям в процесі експлуатації. Нагородження за дбайливе ставлення, хороший і своєчасний ремонт взуття.
(№ 9). Про відбір кандидатів для укомплектування Військової академії імені М. В. Фрунзе.
(№ 10). Про відпустки начальницькому складу Червоної Армії в 1941 році.
(№ 11). Про заборону видавати книги, брошури і збірники без узгодження з начальником Головного управління політичної пропаганди Червоної Армії.
(№ 12). З оголошенням переліку журналів, що видаються Наркоматом Оборони.
(№ 13). З оголошенням складу редколегії журналу «Вісник повітряного флоту».
(№ 14). З оголошенням складу редколегії журналу «Військова думка».
(№ 15). З оголошенням складу редколегії журналу «Артилерійський журнал».
(№ 16). З оголошенням складу редколегії журналу «Техніка і озброєння». [Скасовано наказом НКО № 275.]
(№ 17). З оголошенням складу редколегії журналу «Iнтендантський журнал»
(№ 18). З оголошенням складу редколегії журналу «Пропагандист Червоної Армії».
(№ 19). З оголошенням складу редколегії журналу «Політнавчання червоноармійця».
(№ 20). З оголошенням складу редколегії журналу «Військовий вісник» [Скасовано наказом НКО № 274.]
(№ 21). З оголошенням правил визначення придатності автогуми для служби в Червоній Армії.
(№ 22). Про вивчення іноземних мов начальницьким складом Червоної Армії.
(№ 23). Про звільнення групи викладачів академії Генерального штабу та Військової академії імені М. В. Фрунзе від роботи в академіях на час відрядження до комісії з опису Радянсько-фінської війни.
(№ 24). Про ліквідацію посади заступника начальника по політичній частині в деяких центральних управліннях НКО.
(№ 25). Про навчальні завдання з підготовки слухачів на курсах "Постріл" і курсах удосконалення штабних командирів.
(№ 26). Про введення в управліннях політ. пропаганди округів відділень з партполітработи в частинах ВПС.
(№ 27). Про заходи щодо економії рідкого палива і електроенергії.
(№ 28). З оголошенням складу редколегії журналу «Військово-історичний журнал».
(№ 29). Про права зам. нач. Головн. упр. ВВС Червоної Армії по політичній частині та заст. командувачів ВПС округів по політ. частині.
(№ 30). Про бойову і політичну підготовку військ на 1941 рік.
(№ 31). З оголошенням Статуту каси взаємодопомоги Червоної Армії.
(№ 32). З оголошенням таблиці по застосуванню паливно-мастильних матеріалів для колісних і гусеничних машин Червоної Армії.
(№ 33). Загальні питання. Про скасування п. "В" ст. 8 Інструкції про порядок виплати премії за економію ПММ. [Скасовано нак. НКО № 230.].
(№ 34). Про прийняття на постачання Червоної Армії для транспортування пального цистерни типу "БП" [ "БН" ? - В.Т.] на причепі "ПЗ-В".
(№ 35). Про організацію Науково-технічної ради при нач. Управління постачання пальним Червоної Армії. Положення про нього.
(№ 36). Про покладання загального керівництва місцевої ППО будівель НКО на начальника Управління справами при НКО.
(№ 37). Про введення до складу Вищої атестаційної комісії Зам. НКО - начальника Генерального штабу Червоної Армії генерала армії т. Жукова Г. К.
(№ 38). Про введення на озброєння Червоної Армії польового телеграфного букводрукувального апарату Бодо - дуплекс дворазового "2БДА".
(№ 39). З оголошенням "Правил побудови, встановлення, утримання і огляду парових котлів, пароперегрівачів і водяних економайзерів".
(№ 40). Про введення в дію «Статуту гарнізонної служби Червоної Армії».
(№ 41). З оголошенням Інструкції про порядок виявлення обліку, звітності, зберігання і реалізації фондового майна Червоної Армії.
(№ 42). З оголошенням: Інструкції про порядок проведення ремонту одностроїв, взуття та спорядження, що знаходяться на постачанні Червоної Армії і Інструкції з хімічного очищення, обробці мильно-содовим розчином і підфарбовуванню одностроїв Червоної Армії.
(№ 43). Нагородження Московського міськвійськкомату перехідним Червоним Прапором НKO, а кращих працівників військкоматів цінними подарунками за проведення призову 1940 року.
(№ 44). З оголошенням Положення про перехідний Червоний Прапор НКО за кращу підготовку і проведення призову на дійсну військову службу.
(№ 45). Про штатний зміні Головн. упр. політпропаганди Червоної Армії.
(№ 46). Про порядок постачання військ столовим та кухонним посудом і предметами вагового господарства.
(№ 47). Про результати ревізії кварт.-експлуатаційного відділу м. Москви. Розформування відділу.
(№ 48). Про результати перевірки стану фінансового господарства академій Червоної Армії. Оголошення подяки начальнику Військово-транспортної академії та нагородження місячним окладом нач. фінансового відділення академії за добрий стан фінансового господарства. Накладення стягнень за упущення у фінансовому господарстві академій.
(№ 49). Щодо віднесення витрат будівельних батальйонів з призову, звільнення, навчання, медико-санітарного обслуговування рядового і молодшого начальницького складу на кошторис НКО.
(№ 50). З оголошенням Збірника комплектів АБТ майна для частин і установ Червоної Армії на воєнний час.
(№ 51). Про нагородження начальницького і червоноармійського складу 188 сп за роботи з порятунку суден.
(№ 52). Про створення в Прибалт. особливому військовому окрузі двох окружних санаторіїв в Марієнбаді і Німмі і окружного будинку відпочинку в Межепарці.
(№ 53). З оголошенням Вказівок щодо обладнання навчальних полів і містечок в стрілецьких частинах Червоної Армії.
(№ 54). Про ліквідацію вечірніх факультетів при військових академіях. Положення про заочне вище військове навчання начскладу Червоної Армії.
(№ 55). Про реорганізацію будинку відпочинку "Архангельське" в Центральний санаторій.
(№ 56). Про подання донесень з надзвичайних подій з начальницьким складом відповідно начальнику Упр. кадрів Червоної Армії, начальнику Головного управління політ. пропаганди і начальнику Головного управління ВПС Червоної Армії.
(№ 57). Про економічне витрачання олова.
(№ 58). Про введення на постачання бійців Червоної Армії ранця і продуктової сумки і встановленні комплекту похідного спорядження бійця піхоти.
(№ 59). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про присвоєння імені тов. К. Є. Ворошилова Академії Генерального штабу Червоної Армії".
(№ 60). З оголошенням пост. Економічної Ради при РНК СРСР про житлово-побутовому обслуговуванні контролерів Наркомату Державного Контролю СРСР на підприємствах, в установах і військових округах.
(№ 61). Про сформування у м. Харкові Військово-фінансового училища. Про зміну чисельності Інтенданської академії імені т. Молотoва В. М.
(№ 62). З оголошенням Положення про прийом до вищих військово-навчальних закладів Червоної Армії.
(№ 63). З оголошенням складу державних екзаменаційних комісій у військових академіях і факультетах на 1941 рік.
(№ 64). Про преміювання працівників будівництва табору в Мар'їно для курсів підготовки та перепідготовки керівних партійних комітетів.
(№ 65). Про проведення 6 Всеармійських кінно-спортивних змагань Червоної Армії. [Скасовано наказом НКО № 230.]
(№ 66). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 67). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 68/95). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 69). Про заборону постачання окремих осіб газетами і журналами за рахунок коштів НКО.
(№ 70). Про виплату грошової компенсації за невикористану відпустку в 1940 році. [Скасовано наказом НКО № 94.]
(№ 71). Про проведення лижної спартакіади центральних управлінь НКО. [Скасовано наказом НКО № 82.]
(№ 72). З оголошенням догани кол. нач. Головн. упр. Червоної Армії Снігову М. Г. за підписання циркуляра, що суперечить пост. РНК СРСР.
(№ 73). Про переведення відділення по керівництву секретним діловодством від Упр. справами в Орган. упр. Генерального штабу Червоної Армії.
(№ 74). Про зміну порядку постачання військових частин, установ і закладів Червоної Армії наказами НКО.
(№ 75). Про виключення зі складу Головної статутної комісії Смирнова А. К. і Злобіна В. М.
(№ 76). Щодо включення до складу Головної статутної комісії Зам. НКО т. Мерецкова, генерал-інспектора піхоти т. Ковальова Н. П. і ТВО нач. академії Ген. штабу т. Мордвинова.
(№ 77). Про введення в дію «Настанови з лижної підготовки Червоної Армії».
(№ 78). Про дозвіл Головному інтендантові Червоної Армії на видання циркулярних вказівок.
(№ 79). Про заборону вивозу меблів при передислокації військових частин.
(№ 80). Про призначення відповідальним редактором праці "Радянсько-фінська війна 1939-40 рр." зам. нач. Генерального штабу генерал-лейтенанта Ватутіна Н. Ф. замість генерал-лейтенанта Злобіна В. М.
(№ 81). Про нагородження інженера-конструктора заводу "Червона зоря" Сумцова Г. М. за роботу над створенням нової апаратури зв'язку.
(№ 82). Про скасування наказу НКО 1941 р. № 71 про проведення лижної спартакіади центр. управлінь НКО.
(№ 83). З оголошенням подяки і нагородження цінними подарунками працівників редакції журналу "Знамя" в день десятиліття.
(№ 84). Про проведення особисто-командних лижних змагань на першість Червоної Армії в 1941 р.
(№ 85). Про призначення комісій для перевірки та обліку наявності кольорових металів.
(№ 86). З оголошенням Указу Презид. Верховної Ради про заборону продажу, обміну та відпуску на сторону обладнання і матеріалів і про відповідальність у суді за ці незаконні дії.
(№ 87). Про призначення комісії з перегляду військово-навчальних кінофільмів.
(№ 88). Щодо включення до складу 4 відділу ГУПП Червоної Армії відділення по керівництву вивченням іноземних мов.
(№ 89). Про нагородження цінними подарунками командного складу за систематичну активну участь в газеті "Червона зірка".
(№ 90). Про нагородження за раціоналізаторську і винахідницьку роботу з удосконалення бойової техніки озброєння (хім.).
(№ 91). Про порядок підпорядкування і фінансування дивізійних артилерійських полігонів.
(№ 92). Про нагородження начальницького складу інтендантської служби.
(№ 93). З оголошенням Положення про виготовлення чекових витребувальних книжок на ПММ і про порядок користування ними військовими частинами, установами та закладами Червоної Армії.
(№ 94). Про порядок надання в 1941 р. подовженої відпустки начскладу і надстроковикам, які не використали чергової відпустки в 1940 році.
(№ 95). Настанова з мобілізаційної роботи органів місцевого військового управління. Про призначення комісії для розробки проекту настанови "Бойова служба кулеметних батальйонів укріпл. району (УР)".
(№ 96). З привітанням в день 23-й річниці Червоної Армії.
(№ 97). Про порядок виробництва військово-навчальних кінофільмів центральними управліннями НКО.
(№ 98). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР про звільнення від подальшого відбування покарання в дисциплінарних батальйонах засуджених військовослужбовців, які перебувають у розряді тих, хто виправляється.
(№ 99). З оголошенням Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про перейменування 1-го Київського артил. училища імені П. П. Лебедєва в училище імені С. М. Кірова".
(№ 100). Про впорядкування витрат на найм приміщень для безквартирного начскладу.
(№ 101). Про створення при нач. Ветер. управління Червоної Армії Вченої ветеринарної ради. Склад ради та положення про неї.
(№ 102). Про відпустку коштів на витрати по їдальні та кухні військових частин і військових училищ.
(№ 103). З оголошенням результатів Всеармійських особисто-командних лижних змагань на першість Червоної Армії в 1941 р. Нагородження кращих учасників.
(№ 104). З оголошенням складу державної екзаменаційної комісії для проведення державних іспитів слухачами, які закінчують Військову академію командного і штурманського складу ВПС.
(№ 105). Про призначення комісії для обстеження стану Токсовского артил. полігону і розширення його меж.
(№ 106). Про проведення військових випробувань по тривалому харчуванню військ сухим пайком з концентратами.
(№ 107). Про накладення стягнень на винуватців пожежі в 286 лап 111 сд.
(№ 108). Про призначення комісії для перевірки стану роботи та керівництва навчальними закладами з боку Управління ВНЗ Головного управління ВПС.
(№ 109). Про введення в дію Настанови з дій військ взимку.
(№ 110). З оголошенням Інструкції щодо заходів протипожежної безпеки в клубах і будинках Червоної Армії.
(№ 111). Про порядок комплектування сухопутних училищ восени 1941 р.
(№ 112). Про результати перевірки дотримання штатної і тарифної дисципліни в 1940 р. по інженерно-технічним працівникам, службовцям та мол. обслуговуючому персоналу на виробничих підприємствах і в науково-дослідних установах НКО. Накладення стягнень на винних в утриманні понадштатних працівників, підвищення окладів і представлення відпусток понад установлений строк.
(№ 113). Про результати перевірки своєчасності розрахунків із постачальниками.
(№ 114). Про скасування наказу НКО 1938 р. № 0214 (про перехідні призи в ВПС).
(№ 115). З оголошенням Положення про постачання топографічними картами, збірними таблицями і каталогами геодезичних пунктів, обліку та звітності по ним в мирний час. Облік і звітність по топографічним картам, збірним таблицям і каталогам геодезичних пунктів в мирний час.
(№ 116). Про порядок використання коштів, що звільняються в зв'язку із застосуванням на будівництві ГУ ВВС інженерно-аеродромних батальйонів.
(№ 117). Про введення в штат управл. ВПС ДВФ посади секретаря парторганізації.
(№ 118). Про встановлення перехідних призів за кращі показники у Всеармійського лижному кросі імені НКО т. Тимошенко С. К.
(№ 119). Про заборону відряджень до Естонської, Латвійської і Литовської РСР для проведення різних закупівель.
(№ 120). З оголошенням "Типових правил внутрішнього трудового розпорядку робітників і службовців державних, кооперативних і громадських підприємств і установ", затверджених РНК СРСР.
(№ 121/51). Про проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання. Про призначення комісій для проведення випробувань нових зразків озброєння, техніки і предметів постачання.
(№ 122). Про нагородження цінними подарунками авторів військової книги і начальницького складу військового видавництва за роботу над створенням військової книги.
(№ 123). Про нагородження за винахідницьку та раціоналізаторську роботу з удосконалення техніки АБТВійск.
(№ 124). Про порядок допуску представників Головного управління із збуту кольорових металів [Главцветметсбыт - В.Т.], Всесоюзного тресту із збуту промислових металовиробів [Союзпромметизсбыта - В.Т.] і Головного управління із збуту сировини кольорових, рідкісних металів, хімікатів і прокато-тягнених виробів [Главметхимсбыта - В.Т.] на підприємства Головного арт. управління.
(№ 125). Про проведення дослідних навчань і стрільб у зв'язку з переробкою бойового статуту піхоти, ч. I.


Далі буде...

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 03:36 am
Powered by Dreamwidth Studios