Тепер розглянемо документи фонду 0129. Це теж документи Реферантури по США, але, виходячи з номеру фонду, це документи, що мали гриф таємності.
На жаль, майже всі документи цього фонду відносяться до періоду 1944-1945 р.р. і стан справ на період 1941-1943 р.р. залишається майже не висвітленим.
Але що ж маємо робити, будемо працювати з тими документами, що є в наявності.

І знову двійко зауваженнь.
Перше. На обкладинці справи 1 опису 25 АВТО відзначено, що це справа опису 25б, на обкладинках інших справ цього опису відзначено, що це справи опису 25а. Те саме ми маємо для справ інших описів. Помилка це розробників сайту або наслідок перейменування опису, невідомо. Що ж, запам'ятаємо це, але залишимо той номер, що приведений на сайті.
Друге. Перші сім справ (з 1 до 10) опису 28 мають хибні посилання на справи опису 28 фонду 129. Тому вони матимуть помітку про неможливість доступу до документів, позначену синім кольором, подібну до тих, що їх ми використовували раніше.

Наразі ж повернемось до наших переліків...
Читати далі... )
Викладом переліків документів вищевказаних описів ми завершуємо опрацювання документів фонду негрифованих матеріалів Референтури по США.
Про всяк випадок нагадаємо, що у зв'язку з наявністю "перехресних" справ (див. вступ до попередньої публікації) вони матимуть помітку про неможливість доступу до документів, позначену синім кольором.

Що ж, продовжимо...
Читати далі... )
Ми закінчили виклад переліків фонду 192 - фонду посольства СРСР у США.
Настав час перейти до переліків документів фонду 129, який вмістив в собі негрифовані матеріали Референтури по США.
Загалом це 138 справ у 10 описах, що датовані 1940-1945 р.р.
Переліки документів перших двох описів - 25-го та 26-го - ми викладемо сьогодні.

Але перед тим, як почати викладання переліків, потрібно зауважити, що деякі справи є скомпонованими з матеріалів інших справ архіву.
Тому номери документів у них можуть повторюватися (наприклад, як у справі № 34 опису 25).
Щоб уникнути розбіжностей, віднині для кожної справи буде наведений номер справи-джерела, якщо він вказаний у титулі справи.

Окрім того, розробники сайту Архіву МЗС РФ чомусь не врахували, що справи з однаковими номерами, але належні до різних папок (наприклад, справа 12 папка 35 та справа 12 папка 140 опису 25), будуть мати однакові адреси для електронних образів.
Чому так склалося, невідомо, але наразі ми не можемо побачити документи деяких справ або бачимо тільки деякі документи "перехресних" справ. Такі справи будуть мати помітку про неможливість доступу, позначену синім кольором.

А тепер повернемось до викладу переліків негрифованих документів фонду Референтури по США...
Читати далі... )
Це останній з переліків документів фонду Посольства СРСР у США.
Він стосується документів 1945 року...
Читати далі... )
Перейдемо до справ 1944 року фонду Посольства СРСР у США. Це переліку документів опису 11...
Читати далі... )
Наступні три публікації будуть присвячені документам фонду Посольства СРСР у США за 1943-1945 р.р.
Це описи 10-12. Вони не дуже великі, але й не такі, щоби поміститися на одну сторінку одночасно (навіть у форматі 2+1 або 1+2).
Тому опублікуємо їх окремими таблицями.

Розглянемо перелік документів опису 10 (справи 1943 року) фонду Посольства СРСР у США...
Читати далі... )
Минулого разу ми закінчили виклад документів секретаріату В.М. Молотова за воєнні роки.
Нині ж ми починаємо роботу з поточними документами фондів посольств СРСР в США, Великобританії та Франції, а також документами фондів реферантур по цим країнам.
Першим фондом, який ми розглянемо, є фонд посольства СРСР у США.

Розпочнемо з переліків документів описів 8 (справи 1941 року) та 9 (справи 1942 року)...
Читати далі... )
Публікацією частини четвертої переліку документів опису 7 та переліків описів 7а, 7 АВТО, 7 ад, 7б, 7доп ми завершуємо виклад документів секретаріату В.М. Молотова.
Далі ми опрацюємо документи фондів посольств СРСР у США, у Великобританії та у Франції, а також документи фондів реферантур по цим країнам.
Це близько 1600 справ, що допоможуть нам розширити коло документів з тих чи інших питань, висвітлених у раніше розглянутих описах фонду секретаріату Молотова.

А поки що повернемось до частини четвертої переліку документів опису 7 та до переліків вищезгаданих описів фонду 06...
Читати далі... )
Розпочинаємо виклад дипломатичних документів 1945 року cекретаріату В.М. Молотова - описи 7, 7а, 7АВТО, 7ад, 7б та 7доп.
Частина перша опису 7 ...
Читати далі... )
Переліки документів описів 6 АВТО та 6 доп будуть викладені опісля частини четвертої Переліку зовнішньополітичних документів опису 6 фонду 06, що знаходяться на сайті Архіву МЗС Росії...
Читати далі... )
Частина третя Переліку зовнішньополітичних документів опису 6 фонду 06, що знаходяться на сайті Архіву МЗС Росії...
Читати далі... )
Частина друга Переліку зовнішньополітичних документів опису 6 фонду 06, що знаходяться на сайті Архіву МЗС Росії...
Читати далі... )
Розпочинаємо виклад дипломатичних документів описів 6, 6 АВТО та 6 доп - документів cекретаріату В.М. Молотова за 1944-й рік.
Описи 6 АВТО та 6 доп є допоміжними до опису 6, тому розпочнемо з основного опису, який налічує більше 600 справ, у зв'язку з чим розділимо наш перелік на чотири частини.
Частина перша...
Читати далі... )
Сьогодні ми закінчуємо виклад другої (останньої) частини переліку документів опису 5 та викладемо переліки описів 5б, 5в та 5доп фонду 06 секретаріату В.М. Молотова...
Читати далі... )
Перейдемо до викладу дипломатичних документів опису 5 - документів cекретаріату В.М. Молотова за 1943-й рік.
Цей опис на сайті супроводжується декількома "допоміжними" описами - 5 б, 5 в, 5 доп.
Але переліки їхніх документів розглянемо після опрацювання "базового" опису, який ми розіб'ємо на дві частини.
Частина перша...
Читати далі... )
Цього разу ми закінчимо виклад переліку документів опису 4 фонду 06 ("Секретаріат В.М. Молотова") та викладемо перелік документів опису 4доп цього ж фонду...
Читати далі... )
Минулого разу ми закінчили виклад переліку документів опису 3 АВТО фонду 06 ("Секретаріат В.М. Молотова").
Це був опис з документами переважно 1941-го року.
Тепер ми подивимось документи cекретаріату В.М. Молотова за 1942-й рік.
Це документи описів 4 та 4доп фонду 06.

У зв'язку з тим, що кількість документів опису 4 досить велика, а кількість документів опису 4доп достатньо мала, розіб'ємо перелік документів першого опису на дві частини, першу з яких публікуємо сьогодні, а другу доповнимо переліком перелік документів другого опису і викладемо наступного разу...
Читати далі... )
Друга (і остання) частина Переліку зовнішньополітичних документів опису 3 АВТО фонду 06 ("Секретаріат В.М. Молотова")...
Читати далі... )

August 2017

S M T W T F S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Aug. 17th, 2017 03:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios