Третя частина розсекречених справ опису № 25а "Управління справами РНК СРСР. 1941 р." фонду Р-5446...
Читати далі... )

P.S. На старому порталі "Архіви Росії" вдалося знайти назви описів, які відсутні на сторінці "Електронні описи" сайту Держархіву РФ. Тепер усі лакуни у переліку назв описів на сторінці "Перелік розсекречених у 2010-2016 р.р. справ Держархіву РФ, які датовані 1939-1945 р.р." заповнені.
Друга частина розсекречених справ опису № 25а "Управління справами РНК СРСР. 1941 р." фонду Р-5446...
Читати далі... )
Продовжуємо виклад переліків розсекречених справ з фондів Держархіву РФ, датованих роками Другої світової війни (1939-1945).
Наступним описом фонду Р-5446 є опис № 25а "Управління справами РНК СРСР. 1941 р."
У зв'язку з тим, що він налічує 502 розсекречених справи, розіб'ємо цей перелік на чотири частини.
Нижче публікується перша частина...
Читати далі... )
Починаємо виклад переліків розсекречених справ з фондів Держархіву РФ, датованих роками Другої світової війни (1939-1945).
За передумови різної кількості справ в окремих описах кожна публікація буде вміщувати справи або кількох описів, або одного опису, або частини одного опису.
Виклад будемо проводити за переліком описів, який був наведений у попередній публікації.
Першими у цьому переліку були справи описів № 17с "Управління Справами Раднаркому Союзу РСР (секретний відділ) за 1921-1940 рр.", № 23а "Архівні справи Управління Справами Раднаркому СРСР та Економради при РНК СРСР на 1939 р." та № 24а "Архівні справи Управління Справами Раднаркому СРСР за 1940 рік, передані на вічне зберігання в ЦАУ МВС СРСР. 1940 р.".
З них і почнемо....
Читати далі... )
Кілька років тому Росархів створив сайт "Бази даних розсекречених справ та документів федеральних державних архівів", де можна подивитися назви та реквізити тих чи інших справ та документів Держархіву РФ, що пройшли стадію розсекречення. На жаль, цей сайт не надає можливості отримати більш-менш цілісну картину щодо усього масиву даних, тому що при наявності на даний момент близько 100.000 записів для розсекречених справ і більше 10.000 записів для розсекречених документів у базі даних користувач отримав можливість продивитися тільки 5 (п'ять) записів на одній сторінці. Зрозуміло, що на перегляд більше аніж 18.000 сторінок мало хто зможе виділити достатньо часу, хоча там є можливість знайти багато цікавого і навіть незвичного (наприклад, справа "Про забезпечення партії польових магнітофонів, яка виготовляється, металізованою стрічкою" від 20-28 серпня 1942 р.).

Тому, на мою думку, тим, хто потребує загальної картини відносно розсекречених справ і документів Державного Архіву РФ, датованих 1939-1945 роками, буде цікаво подивитися на ці ж справи та документи, подані у дещо іншому вигляді...

Читати далі... )
П'ята та остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Четверта частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Третя частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Публікацію переліку наказів НКО СРСР за 1941 рік, що не мали грифу таємності та були надрукованні у типографіях, з Алфавітно-предметного покажчика наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а) закінчено. Подальші уточнення цього переліку будуть проводитися з часом за умови знаходження інших джерел.

Наразі починається публікація першої частини переліку наказів НКО (124 наказів із 522; невелике зауваження - наказ № 057 чомусь відсутній у покажчику - В.Т.) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Третя і остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
Деякий час тому натрапив на Алфавітно-предметний покажчик наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а). На жаль, до нього ввійшли тільки накази з грифом "Таємно" та негрифовані накази. Та й то не всі, а лише ті, що були віддруковані у типографіях. Накази з поміткою "Цілком таємно" у документі не надаються.
Покажчик не містить данних щодо датування наказів, проте, попри все, у нас є тепер можливість дещо деталізувати Перелік наказів НКО за 1941 р., який свого часу мені вдалося скомпонувати із різних джерел (див. Накази НКО за 1941 р.), базуючись на збірниках "ПРИКАЗЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР 1937-21.06.1941 гг."

Нижче наведена перша частина переліку наказів НКО (125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
Працюючи над переліком наказів НКО за 1941 рік, знайденному в одній із справ ЦАМО РФ, зустрів цікаве найменування:

№ 0137. О прекращении стрижки волос у летного и технического состава, переведенного на казарменное положение.

Що ж таке таємне було в цьому наказі, що йому надали гриф "Таємно"?
"Цілком таємно

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ
ПОСТАНОВА № ГКО-907сс
від 17 листопада 1941 Москва, Кремль

Про введення на озброєння армії установок М-8 на кінній тязі

1. Прийняти на озброєння Армії установку М-8 на кінній тязі зі змінною колісно-санною ходою.
При передачі на валове виробництво нових установок М-8 внести всі зміни, рекомендовані Західним фронтом.

2. З 15 листопада 1941 р. припинити виготовлення установок М-8 на шасі автомобілів ЗІС-6 і перевести виробництво на виготовлення установок М-8 на кінній тязі.

3. Організувати в НДІ № 45 (м. Казань) збирання установок М-8 на кінній тязі. Виробництво деталей для установок кооперувати на підприємствах м. Казані.

Голові Ради Народних Комісарів Татарської АРСР тов. Гафіатулліну організувати кооперацію з виробництва деталей і забезпечити виготовлення в листопаді місяці п.р. 40 установок, в грудні місяці 100 установок і в січні місяці 1942 року - 120 установок М-8 на кінній тязі.

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ОБОРОНИ І. СТАЛІН

Виписки надіслані: т.т. Аборенкову, Шапошникову, Малєнкову, Гайдукову - усі.
Татарський обком ВКП(б) і т. Гафіатулліну - 1, 3."

Джерело: Сайт Росархіву «Документи радянської епохи»
Переглядаючи збірник документів "Papers and Minutes of Meetings of Principal World War II Allied Military Conferences, 1941-1945" натрапив на такий запис від 12 грудня 1941 року:

"12. Russian situation. -
It was stated that it is not practicable at this time for Russia to begin operations in the Far East, as it might jeopardize her efforts in the west, and that Stalin should not be urged. The Prime Minister had quoted Stalin as saying that Russia was not ready to enter the war in the Far East now, but perhaps would be able do so in the spring."

"12. Російська ситуація. -
Було відзначено, що практично неможливо в цей час для Росії розпочати операції на Далекому Сході, тому що це може поставити під загрозу її зусилля на заході, і що не слід закликати Сталіна до цього. Прем'єр-міністр (Вінстон Черчилль - tash_v) процитував Сталіна, який сказав, що Росія не готова зараз вступити у війну на Далекому Сході, але, можливо, була б в змозі зробити це навесні."

Цікаво. "Другий фронт" у виконанні Сталіна? Ніколи не зустрічав у радянській літературі згадок про таке. Потрібно буде знайти і переглянути матеріали співбесід Сталіна з представниками Заходу на період до першої декади грудня 1941 року.

June 2017

S M T W T F S
    123
456 78910
11121314151617
1819 20 21 22 23 24
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 25th, 2017 03:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios