2017-06-27 09:14 pm

Друга частина переліку розсекречених справ опису 43а фонду Р-5446

Друга частина розсекречених справ опису 43а "Управління справами Ради Народних Комісарів СРСР. 1942 р." фонду Р-5446...
Читати далі... )
2017-06-26 08:50 pm

Перша частина переліку розсекречених справ опису 43а фонду Р-5446

Продовжуємо виклад переліків розсекречених справ з фондів Держархіву РФ, датованих роками Другої світової війни (1939-1945).
Наступним описом фонду Р-5446 є опис № 43а "Управління справами Ради Народних Комісарів СРСР. 1942 р."
Він налічує 901 розсекречену справу, тому розіб'ємо цей перелік на шість частин.

Першу з них дивіться нижче...
Читати далі... )
2017-06-25 08:07 pm

Четверта, остання, частина переліку розсекречених справ опису 25а фонду Р-5446

Закінчуємо виклад розсекречених справ опису № 25а "Управління справами РНК СРСР. 1941 р." фонду Р-5446.
Частина четверта і остання...
Читати далі... )
2017-06-24 10:13 pm

Третя частина переліку розсекречених справ опису 25а фонду Р-5446

Третя частина розсекречених справ опису № 25а "Управління справами РНК СРСР. 1941 р." фонду Р-5446...
Читати далі... )

P.S. На старому порталі "Архіви Росії" вдалося знайти назви описів, які відсутні на сторінці "Електронні описи" сайту Держархіву РФ. Тепер усі лакуни у переліку назв описів на сторінці "Перелік розсекречених у 2010-2016 р.р. справ Держархіву РФ, які датовані 1939-1945 р.р." заповнені.
2017-06-23 07:08 pm

Друга частина переліку розсекречених справ опису 25а фонду Р-5446

Друга частина розсекречених справ опису № 25а "Управління справами РНК СРСР. 1941 р." фонду Р-5446...
Читати далі... )
2017-06-22 09:48 pm

Перша частина переліку розсекречених справ опису 25а фонду Р-5446

Продовжуємо виклад переліків розсекречених справ з фондів Держархіву РФ, датованих роками Другої світової війни (1939-1945).
Наступним описом фонду Р-5446 є опис № 25а "Управління справами РНК СРСР. 1941 р."
У зв'язку з тим, що він налічує 502 розсекречених справи, розіб'ємо цей перелік на чотири частини.
Нижче публікується перша частина...
Читати далі... )
2017-06-21 09:56 pm

Перелік розсекречених справ описів 17с, 23а та 24а фонду Р-5446

Починаємо виклад переліків розсекречених справ з фондів Держархіву РФ, датованих роками Другої світової війни (1939-1945).
За передумови різної кількості справ в окремих описах кожна публікація буде вміщувати справи або кількох описів, або одного опису, або частини одного опису.
Виклад будемо проводити за переліком описів, який був наведений у попередній публікації.
Першими у цьому переліку були справи описів № 17с "Управління Справами Раднаркому Союзу РСР (секретний відділ) за 1921-1940 рр.", № 23а "Архівні справи Управління Справами Раднаркому СРСР та Економради при РНК СРСР на 1939 р." та № 24а "Архівні справи Управління Справами Раднаркому СРСР за 1940 рік, передані на вічне зберігання в ЦАУ МВС СРСР. 1940 р.".
З них і почнемо....
Читати далі... )
2017-06-20 09:13 pm

Перелік розсекречених у 2010-2016 р.р. справ Держархіву РФ, які датовані 1939-1945 р.р.

Кілька років тому Росархів створив сайт "Бази даних розсекречених справ та документів федеральних державних архівів", де можна подивитися назви та реквізити тих чи інших справ та документів Держархіву РФ, що пройшли стадію розсекречення. На жаль, цей сайт не надає можливості отримати більш-менш цілісну картину щодо усього масиву даних, тому що при наявності на даний момент близько 100.000 записів для розсекречених справ і більше 10.000 записів для розсекречених документів у базі даних користувач отримав можливість продивитися тільки 5 (п'ять) записів на одній сторінці. Зрозуміло, що на перегляд більше аніж 18.000 сторінок мало хто зможе виділити достатньо часу, хоча там є можливість знайти багато цікавого і навіть незвичного (наприклад, справа "Про забезпечення партії польових магнітофонів, яка виготовляється, металізованою стрічкою" від 20-28 серпня 1942 р.).

Тому, на мою думку, тим, хто потребує загальної картини відносно розсекречених справ і документів Державного Архіву РФ, датованих 1939-1945 роками, буде цікаво подивитися на ці ж справи та документи, подані у дещо іншому вигляді...

Читати далі... )
2017-06-11 02:03 am

Перелік документів РНК СРСР за червень 1941 року сайту "Документи радянської епохи"

У минулому році на сайті Росархіву "Документи радянської епохи" були викладені документи Раднаркому СРСР за період з 22 червня 1941 року до 9 травня 1945 року. На жаль, у цю базу даних ввійшли тільки нетаємні документи фонду Р-5446. Деяку частину документів з грифом "Таємно" все розсекретили, але попри зобов'язання очільників архіву викласти ці документи на тому ж сайті у 2016 році це не було зроблено.
Нижче я навів перелік документів РНК СРСР за 22.06.1941-30.06.1941 з цього сайту і доповнив його деякими документами, що знайшов у Інтернеті. Їх я позначив червоним кольором. Кожен документ з переліку має вказівку на джерело, де він знаходиться.
Мені видалось цікавим наочно побачити, наскільки відрізняються документи сайту "Документи радянської епохи" від тих, що залишилися поза увагою працівників Росархіву. Можливо, це зацікавить і вас...

Дивитись перелік документів... )
2017-06-07 09:18 pm
Entry tags:

До питання - Беларусь чи Белоруссія?

За останні кілька років поміж білорусами та росіянами неодноразово виникали сутички з питання "Как правильно писать - Белорусь или Белоруссия?". При цьому найважливішим аргументом для росіян була "исконность" другого варіанту. Для прикладу візьмемо статтю "Именование белорусского государства на русском языке" з російської Вікіпедії:

"В 2001 году был издан учебник для вузов «Русский язык и культура речи» под редакцией доктора филологических наук В. И. Максимова, в котором говорилось, что произношение и написание наименования белорусского государства как «Беларуси» является чуждым для русского языка...
...По мнению [доктора филологических наук, заведующего кафедрой исторического языкознания Омского государственного университета] Осипова, претензии такого рода не имеют ни лингвистической, ни юридической почвы, а политические деятели в данном случае посягают на синонимические ряды, сложившиеся в русском языке, что вряд ли можно считать правомерными полномочиями или необходимостью для политиков."

Цікаво, що б сказали ці науковці про сформовані в російській мові норми, побачивши наведену нижче червоноармійську газету Західного фронту "Красноармейская правда" від 29 вересня 1943 року?

ЦАМО РФ, фонд 1355, опис 1, справа 2, арк. 36
2017-05-01 11:09 pm

1942: Про заборону... на збір даних про фактичний намолот врожаю

Нижче наведено повний текст постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) "Про заборону ЦСУ Держплану СРСР і Наркомзему СРСР на збір даних про фактичний намолот врожаю в колгоспах". Можливо я помиляюсь, але на мою думку текст цієї постанови ще ніколи не був опублікований повністю. Зазвичай публікатори обмежуються тільки першим пунктом цієї постанови, хоча інші два пункти не менш важливі, бо розкривають як підстави, якими офіційно прикривалися очільники СРСР для пояснення зменшення виробництва тієї чи іншої продукції (у даному випадку сільськогосподарської) в країні, так і методи, якими вони користувалися для утаємничення "неправильної" інформації.

Отже...
Постанова РНК СРСР та ЦК ВКП(б) № 1943  )
2017-04-25 04:22 pm
Entry tags:

Російський народ видатна нація і керівна сила Радянського Союзу

"... Союз є добровільним об'єднанням рівноправних народів ..."

Із Декларації та договору про утворення СРСР.

30 грудня 1922 р.

Із Звіту з бойової та політичної підготовки частин

69 гв. стр. Звенигородської Червонопрапорної дивізії

за першу декаду жовтня м-ця 1945 р. з 1 по 10.10.

(Бойова підготовка частин дивізії. Політична підготовка)

"Предмет і тема заняття

204 гсп. ...Російський народ видатна нація і керівна сила Радянського Союзу серед усіх народів нашої країни.

206 гсп. Великий російський народ, видатна керівна сила Радянського Союзу серед усіх народів нашої країни.

208 гсп. Російський народ видатна нація і керівна сила Радянського Союзу серед інших народів нашої країни."

(ЦАМО РФ, ф. 1203, оп. 1, спр. 27)

2017-03-21 11:54 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (закінчення)

П'ята та остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-20 09:12 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (продовження)

Четверта частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-19 10:01 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (продовження)

Третя частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-18 09:27 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (продовження)

Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-17 11:27 pm

Деталізація переліку наказів НКО з грифом "Таємно" за 1941 р. (початок)

Публікацію переліку наказів НКО СРСР за 1941 рік, що не мали грифу таємності та були надрукованні у типографіях, з Алфавітно-предметного покажчика наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а) закінчено. Подальші уточнення цього переліку будуть проводитися з часом за умови знаходження інших джерел.

Наразі починається публікація першої частини переліку наказів НКО (124 наказів із 522; невелике зауваження - наказ № 057 чомусь відсутній у покажчику - В.Т.) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
2017-03-17 01:01 am

Деталізація переліку негрифованих наказів НКО за 1941 р. (закінчення)

Третя і остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
2017-03-14 10:40 pm

Деталізація переліку негрифованих наказів НКО за 1941 р. (продовження)

Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )