2017-08-23 09:22 pm

Перелік дипломатичних документів описів фонду 197 Архіву МЗС Росії.

Опрацювання документів Референтури по Великобританії закінчено. заразом закінчено з переліком справ з документами радянсько-британських відносин.

Перейдемо до розділу "Радянсько-Французькі відносини".
Це фонди 197 (Посольство СРСР у Франції), 136 та 036 (Реферантура по Франції).
Справ у цих фондах порівнянно з іншими не багато. Тому переліків буде тільки двоє - один для фонду посольства, другий для фондів реферантури.

Розпочнемо з переліку документів фонду Посольства СРСР у Франції...
Читати далі... )
2017-08-22 08:21 pm

Переліки дипломатичних документів описів фонду 069 Архіву МЗС Росії.

З негрифованими документами фонду Референтури по Великобританії Архіву МЗС Росії закінчено.
Перейдемо ж до документів, яким був наданий гриф "Таємно", тобто до фонду 069 Реферантури по Великобританії.
Це 17 описів із 191 справою у них: 24 АВТО, 25б, 26а, 27а, 27б, 27в, 27д, 28, 28а, 28 АВТО, 28б, 28в, 28д, 29, 29а, 29б, 29 в.

Подивимось, що ми маємо...
Читати далі... )
2017-08-20 11:10 pm

Переліки дипломатичних документів описів фонду 69 Архіву МЗС Росії (початок).

Закінчивши розгляд документів фонду 162 (Посольство СРСР у Великобританії) перейдемо до документів Референтури по Великобританії. (Хоча, як виявилось, не тільки Великобританії, але й Австралії, Канади та Нової Зеландії - див., наприклад, описи 33 та 34 цього фонду.)
Як і у випадку із документами Референтури по США документи британської Референтури теж розподіляються на негрифовані та грифовані документи. Відповідно ці документи розподілені між двома фондами - 69 та 069.

Для початку подивимось на документи фонду 69. Це 249 справ у 19 описах - 25, 26, 27, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 33б, 34, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 36б та 36в.
Розглянемо справи описів 25, 26, 27, 30, 30а, 31, 31а, 31б...
Читати далі... )
2017-08-20 12:57 am

Переліки дипломатичних документів описів фонду 162 Архіву МЗС Росії (закінчення).

А тепер звернемось до опису 17 та відокремлених від нього літерних описів 17в, 17г, 17д, 17е, 17ж, 17з, 17и, 17к, 17о та 17п.
І почнемо, звісно, з опису 17 фонду 162 (Посольство СРСР у Великобританії)...
Читати далі... )
2017-08-18 09:54 pm

Переліки дипломатичних документів описів фонду 162 Архіву МЗС Росії (початок).

Минулого разу ми закінчили опрацювання документів з радянсько-американських відносин 1941-1945 р.р., що викладені на сайті Архіву МЗС РФ.
Мабуть, у майбутньому ми ще повернемось до них, якщо будуть зроблені якісь значні оновлення для цього розділу на сайті Архівую
Але зараз настав час перейти до другого розділу сайту - документів фонду Посольства СРСР у Великобританії та фондів Референтури по Великобританіх.

Базовим фондом, з документами якого ми будемо працювати, буде, звісно, фонд 162 - фонд радянського посольства у Великобританії.
На сайті цей фонд розділено на 19 описів, до яких належать 351 справа.
Але у зв'язку з тим, що більша частина описів є літерними описами двох головних описів 16-го та 17-го, розіб'ємо наш перелік описів фонду 162 теж на дві частини.
Першу з них - перелік документів описів 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е та 16и - наведено нижче...
Читати далі... )
2017-08-17 09:05 pm

Переліки дипломатичних документів описів фонду 0129 Архіву МЗС Росії (закінчення)

Цією публікацією ми закінчуємо як розгляд справ фонду 0129, так і роботу з документами Архіву стосовно відносин між СССР та США у цілому...
Читати далі... )
2017-08-16 08:27 pm

Переліки дипломатичних документів описів фонду 0129 Архіву МЗС Росії (початок)

Тепер розглянемо документи фонду 0129. Це теж документи Реферантури по США, але, виходячи з номеру фонду, це документи, що мали гриф таємності.
На жаль, майже всі документи цього фонду відносяться до періоду 1944-1945 р.р. і стан справ на період 1941-1943 р.р. залишається майже не висвітленим.
Але що ж маємо робити, будемо працювати з тими документами, що є в наявності.

І знову двійко зауваженнь.
Перше. На обкладинці справи 1 опису 25 АВТО відзначено, що це справа опису 25б, на обкладинках інших справ цього опису відзначено, що це справи опису 25а. Те саме ми маємо для справ інших описів. Помилка це розробників сайту або наслідок перейменування опису, невідомо. Що ж, запам'ятаємо це, але залишимо той номер, що приведений на сайті.
Друге. Перші сім справ (з 1 до 10) опису 28 мають хибні посилання на справи опису 28 фонду 129. Тому вони матимуть помітку про неможливість доступу до документів, позначену синім кольором, подібну до тих, що їх ми використовували раніше.

Наразі ж повернемось до наших переліків...
Читати далі... )
2017-08-15 09:32 pm

Переліки дипломатичних документів описів 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30 та 30а фонду 129 Архіву МЗС Р

Викладом переліків документів вищевказаних описів ми завершуємо опрацювання документів фонду негрифованих матеріалів Референтури по США.
Про всяк випадок нагадаємо, що у зв'язку з наявністю "перехресних" справ (див. вступ до попередньої публікації) вони матимуть помітку про неможливість доступу до документів, позначену синім кольором.

Що ж, продовжимо...
Читати далі... )
2017-08-14 11:03 pm

Переліки дипломатичних документів описів 25 та 26 фонду 129 Архіву МЗС Росії

Ми закінчили виклад переліків фонду 192 - фонду посольства СРСР у США.
Настав час перейти до переліків документів фонду 129, який вмістив в собі негрифовані матеріали Референтури по США.
Загалом це 138 справ у 10 описах, що датовані 1940-1945 р.р.
Переліки документів перших двох описів - 25-го та 26-го - ми викладемо сьогодні.

Але перед тим, як почати викладання переліків, потрібно зауважити, що деякі справи є скомпонованими з матеріалів інших справ архіву.
Тому номери документів у них можуть повторюватися (наприклад, як у справі № 34 опису 25).
Щоб уникнути розбіжностей, віднині для кожної справи буде наведений номер справи-джерела, якщо він вказаний у титулі справи.

Окрім того, розробники сайту Архіву МЗС РФ чомусь не врахували, що справи з однаковими номерами, але належні до різних папок (наприклад, справа 12 папка 35 та справа 12 папка 140 опису 25), будуть мати однакові адреси для електронних образів.
Чому так склалося, невідомо, але наразі ми не можемо побачити документи деяких справ або бачимо тільки деякі документи "перехресних" справ. Такі справи будуть мати помітку про неможливість доступу, позначену синім кольором.

А тепер повернемось до викладу переліків негрифованих документів фонду Референтури по США...
Читати далі... )
2017-08-13 07:23 pm

Переліки дипломатичних документів опису 12 фонду 192 Архіву МЗС Росії

Це останній з переліків документів фонду Посольства СРСР у США.
Він стосується документів 1945 року...
Читати далі... )
2017-08-12 09:15 pm

Перелік дипломатичних документів опису 11 фонду 192 Архіву МЗС Росії

Перейдемо до справ 1944 року фонду Посольства СРСР у США. Це переліку документів опису 11...
Читати далі... )
2017-08-11 09:48 pm

Перелік дипломатичних документів опису 10 фонду 192 Архіву МЗС Росії

Наступні три публікації будуть присвячені документам фонду Посольства СРСР у США за 1943-1945 р.р.
Це описи 10-12. Вони не дуже великі, але й не такі, щоби поміститися на одну сторінку одночасно (навіть у форматі 2+1 або 1+2).
Тому опублікуємо їх окремими таблицями.

Розглянемо перелік документів опису 10 (справи 1943 року) фонду Посольства СРСР у США...
Читати далі... )
2017-08-10 09:11 pm

Переліки дипломатичних документів описів 8 та 9 фонду 192 Архіву МЗС Росії

Минулого разу ми закінчили виклад документів секретаріату В.М. Молотова за воєнні роки.
Нині ж ми починаємо роботу з поточними документами фондів посольств СРСР в США, Великобританії та Франції, а також документами фондів реферантур по цим країнам.
Першим фондом, який ми розглянемо, є фонд посольства СРСР у США.

Розпочнемо з переліків документів описів 8 (справи 1941 року) та 9 (справи 1942 року)...
Читати далі... )
2017-08-09 09:19 pm

Четверта частина Переліку дипломатичних документів опису 7 фонду 06 Архіву МЗС Росії

Публікацією частини четвертої переліку документів опису 7 та переліків описів 7а, 7 АВТО, 7 ад, 7б, 7доп ми завершуємо виклад документів секретаріату В.М. Молотова.
Далі ми опрацюємо документи фондів посольств СРСР у США, у Великобританії та у Франції, а також документи фондів реферантур по цим країнам.
Це близько 1600 справ, що допоможуть нам розширити коло документів з тих чи інших питань, висвітлених у раніше розглянутих описах фонду секретаріату Молотова.

А поки що повернемось до частини четвертої переліку документів опису 7 та до переліків вищезгаданих описів фонду 06...
Читати далі... )
2017-08-06 09:17 pm

Перша частина Переліку дипломатичних документів опису 7 фонду 06 Архіву МЗС Росії

Розпочинаємо виклад дипломатичних документів 1945 року cекретаріату В.М. Молотова - описи 7, 7а, 7АВТО, 7ад, 7б та 7доп.
Частина перша опису 7 ...
Читати далі... )
2017-08-05 09:45 pm

Четверта частина Переліку документів опису 6 та Переліки документів описів 6 АВТО та 6 доп.

Переліки документів описів 6 АВТО та 6 доп будуть викладені опісля частини четвертої Переліку зовнішньополітичних документів опису 6 фонду 06, що знаходяться на сайті Архіву МЗС Росії...
Читати далі... )
2017-08-04 09:41 pm

Третя частина Переліку дипломатичних документів опису 6 фонду 06 Архіву МЗС Росії

Частина третя Переліку зовнішньополітичних документів опису 6 фонду 06, що знаходяться на сайті Архіву МЗС Росії...
Читати далі... )