Формат архівних атрибутів справ Архіву МЗС РФ дещо відрізняється від звичного нам формату атрибутів справ ЦАМО РФ або ДА РФ.
У останніх двох архівів він звичайно складається з номеру Фонду, номеру Опису та номеру самої Справи.
Для справ Архіву МЗС РФ ще можут використовуватися такі атрібути як Літера та Папка.
У зв'язку з цим наші подальші переліки матимуть ще один стовпчик у таблиці для номеру Папки (він може бути однаковий для кількох справ).
Окрім того, у заголовку поряд з номерами Фонду та Опису буде вказано номер Літери, якщо така є в реквізитах опису.
Якщо номер Літери стосується тільки окремих справ, тоді цей номер буде наведений поряд з номером тієї чи іншої справи.

Це була необхідна ремарка щодо переліків справ усіх описів, з якими нам доведеться працювати.
А зараз повернемося до першої частини Переліку дипломатичних документів опису 3 АВТО фонду 06...
Читати далі... )
У цій та подальших публікаціях нашою основною темою буде опрацювання справ Архіву МЗС РФ, чиї документи викладені на сайті "СРСР та союзники. Документи Архіву МЗС Росії про зовнішню політику і дипломатію провідних держав антигітлерівської коаліції".
Сайт цей дуже цікавий за змістом, але має ту ж хибу, що й сайт ДА РФ "Бази розсекречених документів...", з яким ми познайомились нещодавно, тобто повну відсутність загального Переліку справ, які знаходяться на цьому сайті.
А це заважає впорядкувати роботу з документами Архіву МЗС РФ.

Що ж, спробуємо створити такий перелік самостійно. І розпочнемо з публікації переліку описів фондів, документи з яких були оприлюднені на вказаному вище сайті.
Це документи фондів Секретаріату В.М. Молотова (№ 06), Посольства СРСР у США (№ 192), Референтури по США (№№ 129 та 0129), Посольства СРСР у Великобританії (№ 162), Референтури по Великобританії (№№ 69 та 069), Посольства СРСР у Франції (№ 197) та Референтури по Франції (№№ 136 та 0136).
Загалом це 106 описів із 3886 справами у них.
Нижче наведено перелік цих описів з зазначенням кількості справ у цих описах.
(Попередження! Датування описів узагальнене. У справах можуть зустрічатися документи, датування яких виходить за межі вказанного в описі періоду).

Читати далі... )
Опрацьовуючи справи фонду 214 ("Оперативний відділ штабу Карельського фронту") ЦАМО РФ, натрапив на документ, який "не має права на існування", тому що закічується словами "Наказ після опрацювання знищити встановленим порядком". Це наказ військам Карельського фронту "Про зраду Батьківщині колишнім червоноармійцем 61 мсбр Ніколаєвим В. і вирок Військового Трибуналу".

На перший погляд, нічого такого несподіваного там не має бути і знищувати цей документ немає рації. Тим не менш, несподіванка там є. Річ у тім, що вирок Військового Трибуналу був винесений не тільки саме винуватцю, але й його батькові як близькому родичеві. І це трапилося наприкінці червня 1942 року, хоча мені здавалося, що з цією практикою покінчили ще перед війною, чому підтвердженням було те, що у наказі СВГК № 270 «Про відповідальність військовослужбовців за здачу в полон і залишення ворогові зброї» від 16 серпня 1941 року відповідальність родичів обмежувалась лише позбавленням державної допомоги сім'ям військовослужбовців. А тут згадали про статтю 58-1...

Чи були ще якісь накази НКО або СВГК, якими відповідальність родичів поглиблювалась?

Дивитись скан документу... )
Під час викладу Переліку розсекречених у 2010-2016 р.р. справ Держархіву РФ з сайту "Бази даних розсекречених справ та документів федеральних державних архівів" виявилось, що інформація про деякі розсекречені у 2011 році справи чомусь не була включена до цієї бази даних. Це вдалось з'ясувати при порівнянні записів вказанного вище сайту та записів старого порталу Росархіву.

Саме ця відсутня в базі даних розсекречених справ інформація і стала однією з частин цього Доповнення. Другою, не менш важливою, частиною став перелік розсекречених документів за 2009 рік, який теж містить у собі деякі матеріали фондів Росархіву, датовані роками Другої Світової війни.

Перейдемо безпосередньо до переліків. Спершу подивимось переліки розсекречених справ, що були опубліковані у Випуску 10 Бюлетеня розсекречених документів федеральних державних архівів Російської Федерації у 2009 році...
Читати далі... )

А тепер подивимось на переліки розсекречених справ, що були опубліковані у Випуску 12 Бюлетеня розсекречених документів федеральних державних архівів Російської Федерації у 2011 році...
Читати далі... )
Розглядом розсекречених справ опису 6с фонду Р-9526 "Управління Уповноваженого Ради Міністрів СРСР у справах репатріації" ми завершуємо виклад переліків розсекречених справ Росархіву, що були викладені на сайті "Бази даних розсекречених справ та документів федеральних державних архівів" станом на 20 червня 2017 року...
Читати далі... )
Минулого разу ми закінчили виклад переліків розсекречених справ 1939-1945 р.р. деяких описів фонду Р-5446, що викладені на цей час на сайті "Бази даних розсекречених справ та документів федеральних державних архівів" Росархіву.

Наразі настав час подивитися на переліки подібних справ описів інших фондів ГАРФ'у, які зустрічаються на цьому сайті. На сьогодні це фонди Р-7522 ("Центральні виборчі комісії з виборів до Верховної Ради СРСР; з виборів народних депутатів СРСР та Центральні комісії референдумів СРСР"), Р-7523 ("Верховна Рада СРСР"), Р-8424 ("Державний Арбітраж СРСР. Вищий Господарський Суд СРСР"), Р-9401 ("Міністерство внутрішніх справ СРСР (МВС СРСР)"), Р-9415 ("Головне управління міліції Міністерства Внутрішніх Справ СРСР") та Р-9526 ("Управління уповноваженого Ради Міністрів СРСР у справах репатріації").

Зауважимо, що раніше до цього переліку входили ще фонди Р-7021сч ("Надзвичайна Державна Комісія з встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяної ними шкоди громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР (НДК). 1942-1951 р.р.") та Р-9478 ("Головне управління по боротьбі з бандитизмом МВС СРСР"). Але у зв'язку з тим, що при додатковій перевірці зазначенного вище сайту справи цих фондів чомусь не були знайдені, було вирішено поки що не наводити матеріали цих фондів.

Зазначимо також, що справи опису 6с фонду Р-9526 будуть наведені наступного разу у зв'язку з великою кількістю розсекречених справ цього опису.

Сьогодні ж викладаємо розсекречені справи деяких описів фондів Р-7522, Р-7523, Р-8424, Р-9401 та Р-9415...
Читати далі... )
Справами описів 86с - "Секретаріат В.А. Малишева", 92с - "Секретаріат А.М. Протасова. 1942–1944 р.р.", 98с - "Секретаріат А.І. Мікояна. 1939–1945 р.р.", 99с - "Секретаріат М.Г. Первухіна. 1941–1944 р.р.", 100с - "Секретаріат Н.А. Булганіна. 1938–1941 р.р." та 103с - "Секретаріат Л.М. Кагановича. 1938–1945 р.р." завершується виклад розсекречених справ фонду Р-5446 "Рада Міністрів СРСР".

У подальшому ми будемо опрацьовувати переліки справ фондів Р-7021сч ("Надзвичайна Державна Комісія з встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяної ними шкоди громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР (НДК). 1942-1951 р.р."), Р-7522 ("Центральні виборчі комісії з виборів до Верховної Ради СРСР; з виборів народних депутатів СРСР та Центральні комісії референдумів СРСР"), Р-7523 ("Верховна Рада СРСР"), Р-8424 ("Державний Арбітраж СРСР. Вищий Господарський Суд СРСР"), Р-9401 ("Міністерство внутрішніх справ СРСР (МВС СРСР)"), Р-9415 ("Головне управління міліції Міністерства Внутрішніх Справ СРСР"), Р-9478 ("Головне управління по боротьбі з бандитизмом МВС СРСР") та Р-9526 ("Управління уповноваженого Ради Міністрів СРСР у справах репатріації").

А поки що подивимость, які ж справи 1939-1945 р.р. знаходилися у описах секретаріатів т.т. Малишева, Протасова, Мікояна, Первухіна, Булганіна та Кагановича...
Читати далі... )

P.S. Цікаво, чи з'являться коли-небудь у вільному доступі документи розсекречених справ опису 98с - секретаріату Мікояна (чи не найцікавішого серед описів усіх секретаріатів у цьому фонді)?
Наступний більш-менш великий опис, тобто опис з кількістю розсекречених справ близько двохсот, це опис 83с "Секретаріат Л.П. Берії. 1941-1945 р.р.".
Спробуємо викласти цей перелік цілком...
Читати далі... )
Завершення викладу розсекречених справ опису 81с "Секретаріат К.Є. Ворошилова. 1939-1945 р.р."...
Читати далі... )
Наступним описом у переліку розсекречених справ є опис 81с "Секретаріат К.Є. Ворошилова. 1939-1945 р.р.".
Тут ми маємо понад двісті розсекречених справ і тому розділимо цей перелік на дві частини.
Перша з них викладена нижче...
Читати далі... )
Минулого разу ми закінчили виклад розсекречених справ описів Управління справ РНК СРСР.
Тепер звернемось до опису 56сч "Розпорядження та Постанови РНК - РМ СРСР з різних питань. 1941-1949 р.р.".
Справи цього опису вміщують виключно розпорядження Раднаркому (Ради Міністрів) СРСР та додатки до них.
(Хочемо наголосити, що це саме розпорядження, а не постанови. Останні належать до опису 1 "Протоколи та
постанови Ради Народних Комісарів та Ради Міністрів СРСР (оригінали та копії). 1923-1991 р.р." і частину
з них ви можете побачити на сайті "Документи радянської епохи" Росархіву.)

Всього ми нарахували у цьому описі 169 розсекречених справ. Тому спробуємо викласти цей перелік цілком...
Читати далі... )
Четверта частина розсекречених справ опису 46а "Управління справами Раднаркому СРСР. 1939-1945 р.р." фонду Р-5446.
Цієї публікацією закінчуємо викладання розсекречених справ описів Управління справ РНК СРСР - 17с, 23а, 24а, 25а, 43а, 44а, 46а...
Читати далі... )
Третя частина розсекречених справ опису 46а "Управління справами Раднаркому СРСР. 1939-1945 р.р." фонду Р-5446...
Читати далі... )
Друга частина розсекречених справ опису 46а "Управління справами Раднаркому СРСР. 1939-1945 р.р." фонду Р-5446...
Читати далі... )
Зі справами 1943-го року закінчено і ми розпочинаємо знайомство з описом 46а "Управління справами Раднаркому СРСР. 1939-1945 р.р." (тут потрібно заздалегідь попередити, що незважаючи на датування справ цього опису 1939-1945 роками, у перелік розсекречених справ ввійшли тільки справи 1944 року).
Цей опис цікавий тим, що ще десь у 2016-му році Росархівом була зроблена заява про викладення справ опису 46а у вільний доступ найближчим часом. "Найближчий час" допоки ще триває, але надія побачити хоча б деякі справи цього опису деінде on-line ще не вмерла.

Як і у попередньому випадку, розпочнемо з переліку груп, до яких належатимуть розсекречені справи опису 46а, що їх буде приведено у переліку:
- Група по Наркомату оборони
- Група по Наркомату Військово-Морського Флоту
- Група по Наркомату зв'язку
- Група по Наркомату хімічної промисловості
- Група по Наркомату суднобудівної промисловості
- Група по Наркомату морського флоту
- Група по Головному Управлінню лісоохорони при РНК СРСР
- Група боєприпасів № 1
- Група боєприпасів № 2
- Група боєприпасів № 3
- Група боєприпасів № 4
- Група з ремонту автотранспорту та рухомих засобів
- Група озброєння
- Група інженерного озброєння

Загальну кількість розсекречених справ опису 46а фонду Р-5446 ми оцінили у 630 одиниць зберігання, тому розіб'ємо перелік цих справ на чотири частини.
Першу з них дивіться нижче...
Читати далі... )
Завершуємо виклад розсекречених справ опису 44а "Управління справами Раднаркому СРСР за 1943 рік" фонду Р-5446...
Читати далі... )
Шоста частина розсекречених справ опису 44а "Управління справами Раднаркому СРСР за 1943 рік" фонду Р-5446...
Читати далі... )
П'ята частина розсекречених справ опису 44а "Управління справами Раднаркому СРСР за 1943 рік" фонду Р-5446...
Читати далі... )
Четверта частина розсекречених справ опису 44а "Управління справами Раднаркому СРСР за 1943 рік" фонду Р-5446...
Читати далі... )
Третя частина розсекречених справ опису 44а "Управління справами Раднаркому СРСР за 1943 рік" фонду Р-5446...
Читати далі... )

August 2017

S M T W T F S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Aug. 17th, 2017 03:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios