[personal profile] tash_v

Доповідаю про стан роботи у військових округах і військкоматах по працевлаштуванню і житловому забезпеченню офіцерів, звільнених з кадрів армії та флоту в запас, станом на 1 вересня 1957 року.
ТАЄМНО
НАЧАЛЬНИКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
Генерал-полковнику тов. Бєлобородову О.П.

Доповідаю про стан роботи у військових округах і військкоматах по працевлаштуванню і житловому забезпеченню офіцерів, звільнених з кадрів армії та флоту в запас, станом на 1 вересня 1957 року.

З донесень військових округів видно, що в порівнянні з даними на 1 липня ц.р., які Вам доповідалися для Всеармійської наради керівних кадрових органів, кількість непрацевлаштованих офіцерів і незабезпечених житлом трохи збільшилася, хоча відсоток непрацевлаштованих до загальної кількості взятих на облік офіцерів скоротився на 1.2%.

Виконуючи Постанови ЦК КПРС і Радянського уряду, накази і директиви Міністра Оборони, кадрові органи і військові комісаріати спільно з місцевими партійними та радянськими органами за минулі 4 роки 5 місяців, тобто з 14 квітня 1953 р., виконали велику роботу з працевлаштування і житловому забезпеченню офіцерів, звільнених з армії і флоту у зв'язку з скороченням чисельності Збройних Сил.

Організація роботи з офіцерами запасу з цих питань на місцях загалом покращилась.

Комісії iз працевлаштування та житлозабезпечення офіцерів запасу при виконкомах місцевих Рад стали брати активнішу участь у працевлаштуванні та забезпеченні офіцерів запасу житлової площею.

У Воронезькому ВО з 2959 офіцерів запасу, які потребували працевлаштування, в 1957 році надано допомогу комісіями 2114 чол. і тільки 845 чол. працевлаштувалися самостійно.

Комітети сприяння при райвійськкоматах, створені відповідно до директиви Головнокомандувача Сухопутними військами № 163/СВ від 19 червня 1957 р., також надають допомогу місцевим партійним і радянським органам у працевлаштуванні та житловому забезпеченні офіцерів запасу.

Так, в липні - серпні ц.р. комітети сприяння при Фрунзенському та Жовтневому райвійськкоматах м. Мінська перевірили житлові умови 112 офіцерів запасу. Комітет сприяння при Мінському облвійськкоматі перевірив роботу низки районних комісій з працевлаштування офіцерів запасу у м. Мінську, і за результатами перевірки Мінським міськкомом КПБ прийнято відповідне рішення, спрямоване на поліпшення роботи комісії.

У Киргизькій РСР на засідання Ради Міністрів республіки, що розглядало 24 липня ц.р. питання про працевлаштування, запрошувалось 47 офіцерів запасу, які потребують працевлаштування.

Стан роботи з працевлаштування і житловому забезпечення офіцерів запасу характеризується такими даними:

а) по працевлаштуванню:

З 387951 офіцерів, звільнених у запас після 14 квітня 1953 р., прийнятих на облік військовими комісаріатами, влаштовано на роботу і не потребує працевлаштування 378450 чол., або 97.8%, і тільки 2.2%, або 9501 чол., потребують працевлаштування, з них 2366 чол. не отримують пенсії, але їм виплачується протягом року посадовий оклад за військовим званням.

У більшості своїй звільнені офіцери працевлаштовуються у строки, що не перевищують трьох місяців з дня прибуття їх на облік, і особливих труднощів у працевлаштуванні офіцерів запасу, які мають будь-яку цивільну спеціальність або виявили бажання виїхати на периферію, не зустрічається.

Зустрічаються труднощі у працевлаштуванні тільки тих офіцерів запасу, які не мають цивільної спеціальності. У зв'язку з цим у багатьох містах для таких осіб були організовані і в даний час функціонують курси з підготовки фахівців різних галузей господарства.

На цю годину проходять навчання на різних курсах і в ВУЗах в Уральському ВО - 567 чол., Воронезькому ВО - 352 чол., Московському ВО - 2845 чол., Прибалтійському ВО - 346 чол., Ленінградському ВО - 2427, Південно-Уральському ВО - 100 чол. і т.д.

Тільки в Сталінській області на курсах і в школах набувають цивільні спеціальності 195 звільнених офіцерів.

Особливо серйозні труднощі зустрічаються у працевлаштуванні тих офіцерів запасу, які обрали постійним місцем проживання великі промислові та адміністративні центри, а виїжджати на роботу на периферію не виявляють бажання.

У Київському військовому окрузі з 1110 офіцерів запасу, які потребують працевлаштування, 73% проживають в обласних центрах і великих промислових містах.

У результаті вжитих заходів, кількість офіцерів запасу, які виявили бажання працювати у сільському господарстві дещо зросла, так у Київському військовому окрузі на керівні посади в колгоспи, радгоспи і МТС направлено 1021 офіцер запасу, Московському ВО - 1100, Прибалтійському ВО - 516, Воронезькому ВО - 576, Уральському ВО - 425, Південно-Уральському ВО - 348.

Офіцери запасу, раніше влаштовані на керівні посади, в більшості своїй зарекомендували себе добре, показують зразки дисципліни та організованості. З почуттям високої відповідальності вони виконують свої службові обов'язки і добилися високих показників у роботі.

Все це сприяло тому, що місцеві партійні та радянські органи стали більш рішуче призначати офіцерів запасу на керівні посади, враховуючи при цьому їх досвід роботи, отриманий в армії і на флоті.

У Далекосхідному військовому окрузі обрано головами колгоспів 37 офіцерів запасу, у Воронезькому ВО - 167 чол. За активний промисел риби, високий улов і випуск рибної продукції 25 офіцерів запасу ДВО нагороджені орденами СРСР.

Мають місце численні факти, коли офіцерів запасу, якi позитивно зарекомендували себе на низовий роботі, призначають на керівні посади в промисловість і сільське господарство.

Так, офіцери запасу КУПРІЯНОВ, ПИРОГОВ, ТИРЛІН і багато інших швидко освоїли процес виробництва і з рядових робітників були призначені на посаду начальників цехів; майор запасу КРИВЕНКО з посади інструктора райвиконкому висунутий на посаду начальника відділу; лейтенант запасу ДУДКО з посади інструктора райкому партії по зоні МТС висунутий на посаду секретаря парторганізації великого радгоспу.

Так, з 14981 працевлаштованого офіцера запасу у Воронезькому ВО влаштовано на керівну радянську партійну та адміністративну роботу - 3969 чол., на інженерно-технічні посади - 2617 чол., в сільське господарство - 576 чол.

В Уральському ВО з 15668 працевлаштованих офіцерів запасу на керівні посади в радянський і партійний апарат влаштовано 1432 чол., на інженерно-технічні посади 3416 чол., на адміністративно-господарські посади - 4921 чол., в сільське господарство - 425 чол.

Тільки в Казахській РСР з 11196 працевлаштованих офіцерів запасу влаштовано на високооплачувані керівні посади 4725 чол., з них: у промисловість - 31%, сільське господарство - 25% і в держустанови - 27%.

Найбільша кількість офіцерів запасу, які потребують працевлаштування, є: у Московському ВО - 2372 чол., Приволзькому ВО - 1179, Одеському ВО - 1114, Київському ВО - 1110 і Закавказському ВО - 574 чол.

Однак в питаннях працевлаштування офіцерів запасу продовжують мати місце і недоліки. У ряді військових округів мають місце випадки, коли значна частина офіцерів запасу продовжує працювати на низькооплачуваних посадах (різноробочими, вантажниками, комірниками і т.д.) з окладом 310-400 руб. на місяць, тільки по Московському ВО на таких роботах працює 671 офіцер запасу, в Забайкальскому ВО - 72, в Краснодарському краї до 50 чол.

В даний час у зв'язку з різким зниженням прибуття звільнених офіцерів і, особливо офіцерів, які не забезпечені пенсією, робота комісій з працевлаштування у ряді міст і районів дещо ослаблена, комісії працюють не регулярно і слабо вишукують можливості у працевлаштуванні звільнених офіцерів на місцях.

Такі факти відзначаються в доповідях Ленінградському ВО, Одеському ВО та інших військових округів.

Мають місце випадки, коли голови міських і районних виконкомів, секретарі міськкомів і райкомів партії не здійснюють належного контролю за роботою комісій з працевлаштування офіцерів запасу, які не надають їм необхідної допомоги. Користуючись цим, деякі керівники підприємств та установ допускають тяганину, не приймають на роботу офіцерів запасу, які направляються за рішеннями комісій.

б) по житловому забезпеченню:

Місцевими радянськими і партійними органами, керівниками підприємств та установ у питаннях житлового забезпечення офіцерів запасу пророблена значна робота.

За вказані 4 роки 5 міс. ними забезпечено житлом 123606 офіцерів запасу або 70,5% вiд тих, що потребували житлозабезпечення.

У Московському військовому окрузі у рахунок 10% фонду, отриманого місцевими Радами, житлоплощу надано 5389 офіцерам запасу, Уральському ВО - 7243 чол., Південно-Уральському ВО - 1075, Північно-Кавказькому ВО - 5479. У 1957 році в Воронезькому ВО житлоплощею в рахунок 10% відрахувань забезпечено 204 офіцера запасу.

Значно поліпшилося забезпечення офіцерів запасу житлоплощею за місцем роботи за рахунок житлофонду підприємств та установ. У Московському ВО з цих фондів забезпечено 4403 офіцера запасу, Південно-Уральському ВО - 1293.

Однак, незважаючи на це, питання житлового забезпечення звільнених офіцерів і раніше залишається найбільш серйозним. Кількість офіцерів, незабезпечених житлом, залишається досить значним.

Станом на 1 вересня 1957 було 51619 офіцерів запасу, які не мають своєї житлової площі, з них 19115 чол. найбiльш потребуючих. Особливо велика кількість не забезпечених житлом є в Київському ВО - 5601, Північно-Кавказькому ВО - 4649, Приволзькому ВО - 3799, Воронезькому ВО - 3849, Одеському ВО - 4203; у м.м. Ленінграді - 2347 чол., Москві - 1655, Києві - 1129, Воронежі - 1268, Харкові - 824, Дніпропетровську - 708, Полтаві - 316, Курську - 392. і т.д.

У Московському військовому окрузі з 11853 офіцера запасу, які потребують житлозабезпечення, мешкають у приватних квартирах 4270 ч. і у родичів 6804 чол. Ці особи перебувають на черзі для отримання квартир з 1953 р. - 348 чол., з 1954 р. - 847, з 1955 р. - 2479, з січня по березень 1956 р. - 2673 і з квітня 1956 р. - 4637 чол.

В Уральському ВО мешкають у приватних квартирах 1337 чол., у родичів 1014 і в готелі 65 чол.

Не забезпечені житлоплощею офіцери запасу, як правило, проживають у великих промислових містах та адміністративних центрах. Так з 721 офіцера запасу, які потребують житлозабезпечення по Південно-Уральському ВО, в м. Уфі проживають - 416 чол., Чкаловi - 131 чол. і тільки 174 чол. в інших містах округу. У Ростовській області з 901 офіцерів запасу, не забезпечених житлоплощею, проживають у м. Ростові-на-Дону - 569 чол.; Краснодарському краї з 1498 чол. в г. Краснодарi - 563 чол.; в Сталінградській області з 675 чол. у м. Сталінграді - 599 чол. і т.д.

На місцях проводиться також робота з індивідуального житлового будівництва, в результаті чого у Воронезькому ВО побудували індивідуальні будинки більше 2000 офіцерів запасу і в даний час будують ще 1258 чол., в СибВО побудували - 1246 чол., в Московському ВО - 2850, Північно-Кавказькому ВО - 2720. Однак у зв'язку з відсутністю в державних торгуючих організаціях необхідних будівельних матеріалів, а також відсутності необхідної допомоги з боку місцевих радянських органів у забезпеченні офіцерів вапаса необхідним транспортом, офіцери запасу відчувають великі труднощі і в багатьох випадках відмовляються від індивідуального будівництва.

Реальних перспектив на забезпечення житловою площею всіх нужденних офіцерів запасу і у відставці в 1957 і 1958 рр. ще немає.

Це пояснюється тим, що 10% житловий фонд від новобудов, який надходить у розпорядження виконкомів місцевих Рад, вкрай недостатній і не може задовольнити потреби в житлі навіть найбiльш потребуючим офіцерам запасу.

Крім того, звільнення значної частини підприємств і відомств вугільної, авіаційної та хімічної промисловості, чорної металургії від виділення в розпорядження виконкомів місцевих Рад 10% житлового фонду, а також у зв'язку з виданням Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР № 595 від 28 травня 1957 р. та Постанови Ради Міністрів СРСР № 624 від 4 червня 1957 р. про надання працівникам раднаргоспів і їх сім'ям, при переведенні на постійну роботу в інший район, житлової площі в першочерговому порядку незалежно від відомчої приналежності, значно скоротилося надання житлової площі звільненим офіцерам, і погiршило забезпечення їх житлом.

Рада Міністрів РРФСР у квітні місяці поточного року зобов'язала крайові, обласні та міські виконавчі комітети Рад депутатів трудящих, а також і Ради Міністрів АРСР розглянути питання про хід виконання Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 вересня 1955 р. № 1640 "Про працевлаштування і житлове забезпечення звільненних у запас офіцерів", вжити необхідних заходів і про результати доповісти Раді Міністрів РРФСР.

З метою якнайшвидшого забезпечення потребуючих офіцерів запасу в житлi деякі виконкоми місцевих Рад приймають з цього питання в даний час конкретні заходи.

Так, Петрозаводською міськрадою прийнято рішення про будівництво 16-ти квартирного будинку з безпосередньою трудовою участю самих офіцерів запасу.

У м. Вологді за методом горьковчан вже включилися в будівництво житлових будинків 8 офіцерів запасу.

Білоруський військовий округ просить покласти на будівельні органи військових округів забезпечення будівельним матеріалом і транспортом офіцерів запасу з числа пенсіонерів Міністерства оборони, які виявили бажання займатись індивідуальним житловим будівництвом, оскільки згідно з рішенням Партії та Уряду забезпечення транспортом і будматеріалами відбуватиметься за місцем роботи.

З метою надання допомоги на місцях необхідно в 1958 році посилити контроль за роботою по трудовому влаштуванню і житлозабезпечення офіцерів запасу шляхом направлення своїх працівників.

У першій половині 1958 підвести підсумки роботи та підготувати доповідь Міністру Оборони.

Дані про стан працевлаштування та житлозабезпечення по військових округах, республікам, краях і областях додаються.

Прошу Вашого рішення.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР В. ЛОБОДА

"" грудня 1957 р.

ЦАМО РФ, фонд 33, опис 737319, справа 11


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 56789
10111213141516
171819 20212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios